Tyskland skyddar nätpirater

En dom i tyska Offenbach slår fast att tyska upphovsrättsägare inte kan kräva ut IP-adresser från nätleverantörer. Domen går på tvärsen med ett aktuellt svenskt lagförslag.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2007-08-08

Den tyska skivbranschen har i många år kämpat för att få rätt att kräva ut personuppgifter bakom IP-adresser, som laddar ned upphovsrättsskyddat material.

Men nu har en domstol i tyska Offenbach slagit fast ett det är olagligt att lämna ut IP-adresser, som bara nätleverantören känner till, om inte ett straffbart brott misstänks.

Domen följer efter ett uttalande med samma innebörd, som EU:s högsta juridiska chef, Juliane Kokott, nyligen gjorde efter att spanska upphovsrättighetsinnehavare krävde att teleoperatören Telefonica lämnade ut personuppgifter på nätpirater.

Det kan innebära slutet på skiv- och filmbranschens USA-kopierade strategi att förfölja nätpirater och fildelare. Och även om Juliane Kokott bara har en rådgivande roll, så är det värt att beakta att två tredjedelar av hennes förslag senare blivit ny lag, meddelar norska it-avisen.

Tidigare i år hindrade en annan tysk domstol ett skivbolag från att få ut personupgifter om några nätpirater. Då ansågs att det inte gick att visa att skivbolaget förlorat så mycket på privatkopieringen att utlämning av personuppgifter var försvarlig.

I Tyskland och de flesta andra länder, som Sverige, krävs att ett straffbart brott begåtts för att personuppgifter bakom IP-adresser lämnas ut. Det förutsätter i sin tur att fallet tas upp av polis och åklagare.

Ett lagförslag från den svenska regeringen som nu är på remiss är på kollisionskurs med utvecklingen på kontinenten. Enligt det lagförslaget, som kan bli lag 1 juli 2008, ska det istället bli lättare att jaga nätpirater.

Rättighetsinnehavare, ska enligt förslaget, på egen hand – utan att vända sig till polis och åklagare – i framtiden kunna begära att nätleverantörer lämnar ut personuppgifter på dem som misstänks för illegal fildelning.

Lagförslaget är ett steg i att anpasssa svensk lag till ett EG-direktiv från 2004. Remissvaren ska vara inne den 1 oktober. Det återstår nu att se hur de tyska domarna och EU:s nya och mer piratvänliga inställning påverkar remissvaren.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in