Fintech

Två nya emissioner för Paynova

Fintechbolaget Paynova går ut med dels en företrädesemission på 37,4 miljoner kronor och dels en kvittningsemission på 1,8 miljoner kronor.

Uppdaterad 2019-03-11
Publicerad 2019-03-11

I samband med besked om företrädesemission tidigarelägger Paynova sin kvartalsrapport för första kvartalet från den 7 maj till den 17 april. 

Företaget skriver att det har ändrat sitt fokus från ren e-handel till multikanalhandel, så kallad omnichannel. Paynova ska göra det helt i kundens varumärke, det vill säga med white label-produkter. Affärsmodellen är vinstdelning.

Pengarna från emissionen ska företaget använda för att dels nå lönsamhet och dels öka sin affär. Befintliga aktieägare har företrädesrätt. En extra bolagsstämma den 11 april behöver godkänna emissionen. Teckningsperioden kommer att vara 18 april-7 maj.

Full teckning innebär ett tillskott av aktiekapitalet på knappt 9,5 miljoner kronor. Det innebär också en utspädning av aktiekapitalet med 50 procent.

Samtidigt med företrädesemissionen går Paynova ut med en riktad emission på 1,8 miljoner kronor. Även denna behöver få ett godkännande vid den extra bolagsstämman den 11 april. Emissionen rör nya aktier till konsultföretaget Polarcape Consulting, som Paynova har ett samarbete med kring IT-tjänster. Utfallet av emissionen ska användas som betalning till Polarcape. 

 

Platsannonser