Annons

Annons

Två ledamöter får lämna Tobins styrelse

Klöverns vd, Rutger Arnhult, och finanschef Jens Andersson blir kvar i styrelsen liksom advokat Patrik Essehorn som kvarstår som styrelseordförande. Två tidigare ledamöter tvingas dock lämna, enligt en kallelse till extrastämma i bolaget.

I onsdags, vid lunchtid meddelade Tobin Properties att Klövern har, genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB förvärvat över 90 procent av aktierna i Tobin Properties och att Klövern nu beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. Nu har datum för en extrastämma i Tobin Properties blivit satt där en ny styrelse ska väljas.

Extra bolagsstämman ska  hållas den 3 juli 2019.

Klöverns, helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, som äger de flesta av rösterna i bolaget, cirka 92,4 procent av det totala antalet aktier och 93 procent av det totala antalet röster, har kommit med förslag om styrelsesammansättningen inför extrastämman.

Annons

Annons

Antalet styrelseledamöter i bolaget föreslås ändras från fem till tre ledamöter, utan suppleanter. 

Förslaget till styrelse är advokat Patrik Essehorn som är styrelseordförande i Tobin Properties AB och Corem Property Group AB. Rutger Arnhult, som är vd för Klövern AB, ordförande i M2 Asset Management AB och Kloster Invest AB, styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Arnia Holding AB, Corem Property Group AB (publ) och A Group of Retail Assets Sweden AB. Och Jens Andersson som är Head of Finance på Klövern AB (publ) och innehar vissa styrelseuppdrag inom Klövern-koncernen.

Ledamöterna Mikael Graffman och Peder Johnson entledigas från styrelsen, enligt förslaget från Dagon Sverige AB.

Vidare föreslår Dagon Sverige AB att inget arvode ska utgå för styrelsens arbete.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons