Fastigheter

Två ledamöter får lämna Tobins styrelse

Klöverns vd, Rutger Arnhult, och finanschef Jens Andersson blir kvar i styrelsen liksom advokat Patrik Essehorn som kvarstår som styrelseordförande. Två tidigare ledamöter tvingas dock lämna, enligt en kallelse till extrastämma i bolaget.

Publicerad 2019-06-07

I onsdags, vid lunchtid meddelade Tobin Properties att Klövern har, genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB förvärvat över 90 procent av aktierna i Tobin Properties och att Klövern nu beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. Nu har datum för en extrastämma i Tobin Properties blivit satt där en ny styrelse ska väljas.

Extra bolagsstämman ska  hållas den 3 juli 2019.

Klöverns, helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, som äger de flesta av rösterna i bolaget, cirka 92,4 procent av det totala antalet aktier och 93 procent av det totala antalet röster, har kommit med förslag om styrelsesammansättningen inför extrastämman.

Antalet styrelseledamöter i bolaget föreslås ändras från fem till tre ledamöter, utan suppleanter. 

Förslaget till styrelse är advokat Patrik Essehorn som är styrelseordförande i Tobin Properties AB och Corem Property Group AB. Rutger Arnhult, som är vd för Klövern AB, ordförande i M2 Asset Management AB och Kloster Invest AB, styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Arnia Holding AB, Corem Property Group AB (publ) och A Group of Retail Assets Sweden AB. Och Jens Andersson som är Head of Finance på Klövern AB (publ) och innehar vissa styrelseuppdrag inom Klövern-koncernen.

Ledamöterna Mikael Graffman och Peder Johnson entledigas från styrelsen, enligt förslaget från Dagon Sverige AB.

Vidare föreslår Dagon Sverige AB att inget arvode ska utgå för styrelsens arbete.

Platsannonser