Bank

Två lämnar Nordeas koncernledning

Ställföreträdande koncernchefen Torsten Hagen Jørgensen och HR-chefen Karen Tobiasen lämnar Nordea och bankens koncernledning.

Publicerad 2019-09-10

Efter flytten av moderbolagets säte till Europeiska bankunionen och satsningar på riskhantering och regelefterlevnad har Nordea gått in i en ny fas som innebär ökat fokus på kunderna, ökad effektivitet och utvecklingen på regelområdet, skriver banken i ett pressmeddelande. 

Som en del i den fasen kommer Nordea att förenkla sin styrnings- och ledningsstruktur och ta bort de kombinerade rollerna ställföreträdande koncernchef och operativ chef för koncernen, vilket har varit Jørgensens uppgifter. 

Han lämnar koncernledningen omedelbart, men kommer att finnas tillgänglig för att bidra till en smidig överlämning av de ansvarsområden han har. Strukturen och nya utnämningar inom det operativa området kommer att offentliggöras senare.  

“Som en följd av den nya fasen har man också enats om att Chief People Officer, Karen Tobiasen, lämnar Nordea”, skriver banken. 

Chefsjuristen Jussi Koskinen utses till vice verkställande direktör för Nordea under en övergångsperiod.

 

Platsannonser