Bank

Tungt slag mot Nordnets resultat

Fjolårets nya prismodell sänkte provisionsnettot under det första kvartalet. Intäkterna och resultatet tog rejält med stryk.

Publicerad 2016-04-21

Nätmäklaren Nordnets rörelseintäkter minskade med 9 procent under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol.

Samtidigt har vinsten minskat med 34 procent till 72 miljoner kronor.

En del av förklaringen till de lägre intäkterna är, enligt vd:n Håkan Nyberg, den nya prismodell företaget införde i fjol.

– Trots att både utlåning och antal affärer ökar jämfört med samma period förra året, minskar våra intäkter för såväl provisioner som räntenetto med 8-9 procent. Förklaringen till det lägre provisionsnettot är dels att effekten av den ändrade prismodell som infördes under 2015 på den svenska marknaden nu fått ett större genomslag, och dels att de kunder som gjort flest affärer under kvartalet handlar till ett lägre pris, uppger han i vd-ordet till kvartalsrapporten.

Nordnet har också gett sig in på bolånemarknaden. Även där konkurrerar bolaget genom att sänka priser.

Nyberg flaggar för att vi kan få se mer aktivitet på kreditmarknaden från Nordnet framöver.

– Utlåning blir ett alltmer prioriterat område för Nordnet. På ett år har vår totala lånevolym ökat med 20 procent, inräknat såväl värdepappersbelåning som privatlån. Vår senaste produktnyhet är bolån med Sveriges lägsta ränta, vilket lanserades strax efter kvartalets utgång. Lånet riktar sig till private banking-kunder och erbjuds till flera olika räntenivåer.

Platsannonser