Morgonsvepet

Tungt avhopp från Handelsbanken Capital Markets

Morgonsvepet: Peter Karlsson lämnar Handelsbanken Capital Markets, Bopriserna stiger och SAS emitterar 1,5 miljarder kronor i obligationer. 

Uppdaterad 2019-10-18
Publicerad 2019-10-17

Peter Karlsson lämnar Handelsbanken Capital Markets
Veteranen Peter Karlsson har, likt flera andra, valt att lämna Handelsbanken Capital Markets. Han uppfattar inte investmentbanken som en prioriterad verksamhet, vilket bidragit till beslutet, skriver Dagens Industri. 
Efter 14 år på Handelsbanken som främst chefsanalytiker och global aktiechef har Peter Karlsson valt att lämna, utan att ha ett nytt jobb att gå till. 
Peter Karlsson är inte ensam om att lämnat Handelsbankens investmentbank den senaste tiden. Profilerade analytiker som Magnus Råman och Johannes Grunselius har gjort detsamma, likaså mäklare som Dag Werner och Adam Thelander, enligt tidningen. 
Mot bakgrund av att flera personer har lämnat Handelsbankens investmentbank poängterar Mats Olsson, presstalesperson på banken, att det även sker rekryteringar.
”Aktieaffären är viktig för våra kärnkunder och därmed för oss. Vi är en långsiktig aktör och det kommer vi fortsätta att vara”, säger han.

Bopriserna stiger 
Priserna på både villor och bostadsrätter steg i snitt med 0,4 procent i september jämfört med månaden före. Det visar färska siffror från Valueguard. På årsbasis ökade snittpriset på villor med 3,0 procent och på bostadsrätter med 2,1 procent.
– Det är mycket modesta siffror vi ser under september, och kanske är det här något vi får vänja oss vid, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann, enligt Omni. 
Hon menar att det är sunt, snarare än alarmerande, att priserna inte skenar i väg över en månad.
Valueguard noterar även att antalet försäljningar i september ökade med 10 procent jämfört med samma månad i fjol.
“En orsak till stigande huspriser är lägre ränteförväntningar och det ser nu ut som att prisökningarna accelererar med bara 3.5% kvar så kan toppen från 2017 snart vara nådd igen”, skriver SEB i sitt morgonmejl.

SAS emitterar 1,5 miljarder kronor i obligationer
SAS har framgångsrikt emitterat en SEK denominerad efterställd hybridobligation med evig löptid, som kommer behandlas som eget kapital i SAS redovisning, till ett belopp om SEK 1 500 miljoner. Hybridobligationerna kommer ha en rörlig ränta om STIBOR tre månader plus 825 bps med första inlösendag den 23 oktober 2024, skriver bolaget i ett pressmeddelande. 
SAS avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
SAS kommer använda nettolikviden från emissionen för sina allmänna företagsändamål, inklusive refinansiering av finansiell skuld och finansiering av flygplansförvärv.
Danske Bank, Nordea, SEB and Swedbank agerade som Joint Lead Managers och Joint Bookrunners för transaktionen.

Styrelsen i myFC föreslår en riktad nyemission om 21 miljoner kronor
H119 som kontrolleras av Helvetican International, ett Schweiz-baserat företag, har för avsikt att teckna 47 miljoner aktier i det svenska bränslecellbolaget myFC genom en riktad nyemission. Transaktionen, som är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, beräknas ge drygt 21 miljoner kronor före emissionskostnader.
Sedan vårens nyemission till befintliga ägare, som inte inbringade det förväntade kapitaltillskottet, har myFC:s styrelse arbetat med långsiktig finansiering av myFC:s renodlade verksamhet som systemintegratör och teknikleverantör. Styrelsen föreslår nu en riktad nyemission och välkomnar en långsiktig kapitalstark storägare.
– Kapitalet från H119 Ltd skapar möjligheter för att etablera myFC som teknikleverantör av bolagets bränslecellsteknologi, i linje med företagets strategiska inriktning som kommunicerades i juni 2019, säger Jörgen Lantto, styrelseordförande för myFC.

EU och Storbritannien överens om stora delar av brexitavtal 
EU och Storbritannien är överens om stora delar av ett brexitavtal, enligt Reuters. Det nya utträdesavtalet innebär att man behåller övervägande delen av det gamla, men nödlösningen som ska undvika gränskontroller mellan Irland och Nordirland ersätts. Pundet handlades upp kraftigt under gårdagen, noterar Nordea i sitt morgonmejl, och nästa steg för Boris Johnson är att få avtalet godkänt hemma i parlamentet, där han saknar majoritet.
EU:s stats- och regeringschefer inleder på torsdagen ett toppmöte i Bryssel där frågor som brexit och långtidsbudget ska behandlas. 

Ericsson höjer målet för försäljningen 2020

Telekomleverantören Ericsson höjer försäljningsmålet för nästa år till 230-240 miljarder kronor, upp från tidigare 210-220 miljarder. Det nya målet är baserat på en växelkurs 9:50 för kronan mot dollarn. Tidigare antagande på denna punkt var 8:70, skriver Nyhetsbyrån Direkt. 
Ericssons mål för rörelsemarginalen för 2020 står samtidigt fast på mer än 10 procent.
"Detta innefattar fortsatt utspädande påverkan från strategiska avtal, en initialt högre kostnadsnivå för nyligen lanserade 5G-produkter samt en justering av målen för segmentet Emerging Business and Other till SEK -1,5 till -2,0 miljarder (tidigare nollresultat)", skriver Ericsson om det oförändrade marginalmålet för 2020.
Ericssons nya mål för rörelsemarginalen 2022 är 12-14 procent. Det tidigare målet var att den skulle uppgå till mer än 12 procent.
Det nya målet är "baserat på en ambition att växa snabbare än marknaden i kombination med hävstångseffekter från investeringar i marknadsposition och FoU", skriver telekombolaget.

Telia backar från återköp av aktier för resterande 5 miljarder kronor i återköpsprogram
Telias styrelse har beslutat att inte genomföra återköp av aktier för resterande 5 miljarder kronor i det treåriga återköpsprogrammet, skriver Nyhetsbyrån Direkt. Det pågående programmet fortsätter till och med årsstämman 2020.
Då kommer Telia Company att ha återköpt aktier för totalt 10 miljarder kronor och styrelsen har för avsikt att föreslå att årsstämman 2020 beslutar att aktierna som har köpts sedan årsstämman 2019, ska dras in.
När Telia i april 2018 införde återköpsprogrammet som skulle pågå så länge kreditbetygsmålet kunde bibehållas eller så länge det inte fanns några andra starka strategiska anledningar att avstå från ytterligare återköp av aktier.
"Styrelsen drar slutsatsen att även om de operativa trenderna vänder under det tredje kvartalet som företaget har angett, har den långsammare starten än väntat under första halvåret 2019 påverkat skuldsättningsgraden negativt. I kombination med ett något svagare konjunkturläge och för att bibehålla en flexibilitet för investeringar under kommande år, har styrelsen beslutat att inte genomföra återköp av resterande 5 miljarder kronor i det treåriga programmet", skriver Telia i ett pressmeddelande. 

Handelsbanken tar betalt för bankkonto
Handelsbanken inför en avgift för att tillhandahålla konton till privatpersoner, skriver Dagens Industri. 
De som redan betalar en kortavgift slipper dock. 
Att som privatperson ha ett konto i Handelsbanken med app och internetbank, är i dag gratis. Men enligt Di:s uppgifter tänker storbanken införa en avgift på 25 kronor i månaden för de kunder som inte redan betalar en kortavgift, vilket också bekräftas av Handelsbankens kommunikationsavdelning.
”Kunder som inte har Allkort, Bankkort Mastercard, Platinum och Infinite kommer att betala en avgift för baserbjudandet, det vill säga endast en mindre andel av våra kunder. I baserbjudandet ingår förutom konto även tjänster som Maestro-kort, app och internet”, uppger Karin Helena Arnell vid centrala informationsavdelningen för tidningen. 
Att de kunder som har något av nämnda kort slipper betala avgiften förklarar hon med att de redan betalar sin årsavgift för korten. 

Hur många kunder som kommer att behöva betala den nya avgiften vill banken inte berätta.

”Det är inga siffror vi går ut med, men däremot så är det en mindre andel. För en mindre andel så innebär den här villkorsändringen att det blir en ny avgift”, säger Karin Helena Arnell.

Svenska banker har, till skillnad från flera utländska, valt att inte införa minusränta på privatpersoners konton trots negativa marknadsräntor. 

Asienbörser stiger svagt på torsdagen 
De flesta börserna i Asien pekar svagt uppåt idag ledda av Hang Seng efter att amerikanska börser igår drev mestadels sidledes efter svag amerikansk detaljhandelsstatistik, skriver SEB i sitt morgonmejl.
“Den starkast drivande faktorn i aktiemarknaderna är spekulationer kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, men investerarna är fortfarande osäkra om eldupphöret i handelskriget bara är tillfälligt och om de båda parterna kommer att kunna enas om detaljerna i överenskommelsen från förra veckan”, skriver SEB.  

Platsannonser