Björn Rosengren och Carl Bildt
Fastigheter

Tunga namn ska utveckla stadskärnor

Investmentbolaget Fastator etablerar Point Properties, ett nytt företag med inriktning på att utveckla stadskärnor.  Bland annat Carl Bildt och Björn Rosengren kommer att sitta styrelsen.

Publicerad 2019-05-10

Point Properties tillförs ett antal fastigheter som Fastator redan äger och kommer initialt att ha en balansomslutning om ca 500 miljoner kronor.

Point Properties styrelse kommer att bestå av Björn Rosengren, Lars-Johan Jarnheimer, Carl Bildt, Paul ”Dino” Larsson, Erik Tillberg samt Joachim Kuylenstierna med Martin Friis som tf vd. 

– Med Point Properties vill vi hjälpa till att utveckla svenska stadskärnor till stadsstjärnor. Vi ser en enorm utvecklingspotential ur myllan som de senaste årtiondenas utarmning har skapat. Det handlar om att skapa nya förutsättningar för livskraftiga stadsmiljöer tillsammans med kommuner och andra aktörer kring samhällsservice, handel och boende. Med Point Properties tänker vi i nya mönster och banor vilket bolagets styrelse och ledning minst sagt har god erfarenhet av, liksom att hålla den höga tillväxttakt som vi avser på en marknad som i princip omfattar hela landet, kommenterar Joachim Kuylenstierna,  på Fastator i ett pressmeddelande. 

 

 

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. 

Platsannonser