Finans

Tunga finansnamn i styrelsen för SSFC

Alectas vd Magnus Billing har utsetts till ordförande i en ny rådgivande styrelse för Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC). I styrelsen sitter ledamöter som är chefer på banker, riskkapitalbolag och pensionsfonder, samt experter på ansvarsfulla och hållbara investeringar.

Publicerad 2018-09-21

Centrets uppgift är att stödja finansiella aktörer i att omfördela kapital så att FN:s globala hållbarhetsagenda och målen i Parisavtalets kan realiseras. Utvalda ledamöter i den rådgivande styrelsen för Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) är:

Magnus Billing, vd Alecta
Maria Håkansson, vd Swedfund
Joachim Alpen, vice vd och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner, SEB
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Erik Berglöf, Professor and Director of the Institute of Global Affairs, London School of Economics
Anna Ryott, styrelseordförande Summa Equity
Jens Henriksson, vd Folksam
Harald Mix, Managing Partner Altor
Lars Strannegård, professor och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm

Styrelsen kommer att stödja och vara rådgivare till Stockholm Sustainable Finance Centre utifrån dess årliga planer och övergripande strategi. Styrelsemedlemmarna utses för en period på två år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Magnus Billing, vd för Alecta, Sveriges största pensionsfond, har utsetts till styrelseordförande.

− Vi har en utmärkt sammansättning av personer inom den rådgivande styrelsen, med personer på höga positioner från olika områden inom finansbranschen. Deras mångsidiga bakgrund och kompetens kommer att stödja centrets vision att höja ambitionsnivån för hållbar finansiering i Sverige och internationellt, säger Magnus Billing.

Stockholm Sustainable Finance Centre syftar till att påskynda och främja skiftet i kapitalinvesteringar som krävs för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet.

− Vi hoppas att styrelsens medlemmar ska fungera som ambassadörer för centret och främja våra aktiviteter och resultat inom och utanför finanssektorn. Deras nätverk och kompetens kommer att underlätta för oss att fokusera på de viktigasteutmaningarna och styra mot en hållbar finanssektor, säger Aaron Maltais, programchef för Stockholm Sustainable Finance Centre vid SEI.

Centret utformar och levererar expertis inom hållbar finans för att skapa tydliga och positiva effekter. Centret är en aktör som man kan vända sig till för oberoende forskning, kunskap och kapacitetsuppbyggnad av nuvarande och framtida frågor inom hållbar ekonomi och finans.

Stockholm Sustainable Finance Centre är ett initiativ som skapats i ett samarbete mellan Sveriges regering, Stockholm Environment Institute (SEI) och Handelshögskolan i Stockholm (SSE).

Platsannonser

Logga in