FinansNyhet

Tung kritik mot Reepalus välfärdsutredning

Publicerad

Konkurrensverket och Kammarrätten riktar kritik mot regeringens välfärdsutredning i sina respektive remissvar.

Arvid Åhlund

Det finns inget behov av att reglera vinster i välfärden eftersom så kallade "övervinster" inte utgör ett problem så länge offentliga och privata aktörer konkurrerar med varandra.   

Det skriver Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen på måndagen.

–Upphandling av varor och tjänster i konkurrens är ofta ett mycket effektivt sätt att använda offentliga medel, skriver Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Karin Lunning i en kommentar.

Annons

–Om vinstnivåerna blir onormalt höga tyder det framför allt på att konkurrensen behöver förbättras på just den marknaden eller i en upphandling, tillägger hon.

Konkurrensverket påpekar att flera olika regelverk existerar som ger privata företag rätt till offentlig finansiering utan någon konkurrensutsättning, inte minst på skolområdet.

"De problem som utredningen pekar på handlar främst om sådana områden", skriver Konkurrensverket.

Annons

Det bärande förslaget i regeringens utredning är införandet av ett årligt "vinsttak" på 7 procent av verksamhetens operativa kapital.

Syftet är att minska så kallade "övervinster" – att betydande belopp delas ut till ett bolags ägare, snarare än återinvesteras i verksamheten.

Skulle välfärdsutredningens förslag ändå bli verklighet, anser Konkurrensverket att verksamheter där avtal träffats efter konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna bör undantas från de nya reglerna.

Annons

Även Kammarrätten gav välfärdsutredningen ris på måndagen och varnar för att regeringens förslag kan strida mot EU-rätt.

Domstolen skriver i ett yttrande att har vid sin genomgång att "utredningen inte i tillräcklig utsträckning har kunnat överblicka de legala konsekvenser som förslagen innebär."

Istället anser domstolen att vissa delar bör utredas ytterligare.

– Jag blir inte förvånad, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor vid Svenskt Näringsliv. Det här är den linje vi drivit hela tiden.

Kammarrätten tar i sitt utlåtande inte ställning till om välfärdsvinsterna bör begränsas, som utredningen föreslår.

Annons