Finans

Tufft kvartal för Investor

Investors substansvärde minskade med 12 procent under det fjärde kvartalet och med 1 procent för helåret.

Uppdaterad 2019-01-24
Publicerad 2019-01-24

Investor presenterar en tung rapport under torsdagsmorgonen. Det rapporterade substansvärdet uppgick till 327 508 miljoner kronor, 428 kronor per aktie, vilket var en minskning med 12 procent under kvartalet. För helåret uppgick tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, till -1 procent respektive 0 procent.

Noterade kärninvesteringar genererade en totalavkasnting om - 15 procent under fjärde kvartalet och under helåret med - 2 procent.

Värdet på Patricia Industries exklusive dess kassa, minskade med 3 procent under kvartalet men ökade med 1 procent för helåret.

Omsättningstillväxten, pro forma, för de större dotterbolagen uppgick till 16 procent, varav 5 procent organiskt i konstant valuta. Mölnlyckes organiska omsättningstillväxt uppgick till 6 procent i konstant valuta. Justerat för Aleris, som är under omstrukturering, ökade Ebita med 18 procent. Distribution till Patricia Industries uppgick till 2,8 miljarder kronor.

Värdet på Investors investeringar i EQT ökade med 14 procent i konstant valuta under kvartalet, "positivt påverkad av de steg EQT AB tagit för att förenkla sin ägarstruktur som ett led i den pågående strategiska processen för att stärka balansräkningen”, framgår det av rapporten. För helåret ökade värdet med 25 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 13 kronor per aktie, vilket är en ökning från 12 kronor per aktie.

"Jag är övertygad om att våra företag liksom Investor är väl positionerade för att fånga attraktiva möjligheter oavsett marknadssituation. Vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att realisera dessa möjligheter. Våra operativa prioriteringar: att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och betala en stadigt stigande utdelning, ligger fast. Det är så vi skapar värde för er, kära medaktieägare”, avslutar vd Johan Forssell rapporten.
 

Platsannonser