Finans Nyhet

Tuffare för svaga banker

Publicerad

Snart kan en nära underkänd-kategori införas hos europeiska bankmyndigheten, EBA.

Realtid.se

Europeiska tillsynsmyndigheter inom banksektorn förbereder sig för att introducera en nära underkänd-kategori för sitt nya banktest. Detta för att lättare kunna agera gentemot svagare banker.

Anmäl dig till Realtid.ses nyhetsbrev Finans & Försäkring som skickas ut varje fredag

Förra årets banktest visade att 7 av 91 banker klarade provet. Men trovärdigheten blev snabbt ifrågasatt efter att två irländska banker, som klarat testet, fick lösas ut bara fyra månader efteråt. Och därför har det nya testet designats för att vara mer robust, enligt Financial Times.

Annons

Så sent som i förra veckan meddelade den nya europeiska bankmyndigheten, EBA att den planerar att testa bankerna mot dels ett extremt negativt makroekonomiskt scenario, dels mot landsspecifika scenarion med en prischock på fastigheter, räntor och skulbördan hos landets regering.

Detaljerna kring dessa scenarion och med vilken metod som de ska genomföras blir offentligt inom de närmaste veckorna.

Därpå följer också en diskussion med berörda banker samt nationella tillsyndmyndigheter. Testet körs igång i början av nästa månad och resultaten offentliggörs i juni, enligt Financial Times.

Annons

Ordförande för den nya europeiska bankmyndigheten, EBA, Andrea Enria, har sagt till Financial Times att han med tanke på bristerna i samband förra årets övrning är fast besluten att göra denna övning mer trovärdig.

Tanken är även att den ska kunna ses som ett startskott på en ingående rekapitalisering av Europas svagaste banker.

– Jag skulle gärna se att man inte bara använder en enkel klara/misslyckas-modell för testerna. Det vore också bra att ha fortsatt bevakning på de banker som kanske har klarat testet, men där det där ligger nära till hands att man har andra områden där det brister, säger Andrea Ernia till Financial Times.

Annons

Annons