Skatter

Tuff skattesmäll för Investor

Investor inte får göra avdrag för ränteutgifter för interna lån, enligt dom i kammarrätten. Skattesmällen landar på 740 miljoner kronor.

Uppdaterad 2018-05-16
Publicerad 2018-05-16

Kammarrätten har idag fastslagit att de tre bolag som har intressegemenskap med Investor inte får göra avdrag för de ränteutgifter som bolagen har haft till Investor under beskattningsåren 2013 och 2014. Detta slår hårt mot Investor som blir skyldiga skatteverket 740 miljoner kronor.

Den avgörande frågan i målen har varit om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandena som ligger till grund för ränteutgifterna har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån, skriver kammarrätten i ett pressmeddelande. 

Bolagen har i samband med företagsförvärv lånat pengar av Investor. Räntenivån på Investors interna lån till bolagen har varit högre än räntenivån på Investors externa upplåning. De interna lånen har inte amorterats och räntekostnaden har kapitaliserats, vilket har resulterat i att bolagens ränteutgifter har ökat mycket snabbt. Dessa ränteutgifter har genom koncernbidrag kunnat kvittas mot vinsterna i de förvärvade portföljbolagen. Samtidigt har ränteintäkter inte beskattats hos Investor eftersom Investor har redovisat ett underskott.

Platsannonser