FinansNyhet

Trygs finansiering av RSA-köpet är klart – 11 miljarder till Gardell

Christer Gardells Cevian Capital äger drygt 14 procent av RSA och är bolagets största aktieägare. Affären ger Cevian cirka 1 miljard pund, motsvarande 11,4 miljarder kronor, för innehavet på ungefär 146 miljoner aktier. Foto: TTChrister Gardells Cevian Capital äger drygt 14 procent av RSA och är bolagets största aktieägare. Affären ger Cevian cirka 1 miljard pund, motsvarande 11,4 miljarder kronor, för innehavet på ungefär 146 miljoner aktier. Foto: TT
Christer Gardells Cevian Capital äger drygt 14 procent av RSA och är bolagets största aktieägare. Affären ger Cevian cirka 1 miljard pund, motsvarande 11,4 miljarder kronor, för innehavet på ungefär 146 miljoner aktier. Foto: TT
Publicerad

Tryg har rest de 37 miljarder danska kronor som behövdes för att genomföra köpet av RSA:s nordiska verksamhet.  .

Realtid.se

Samtliga konkurrensmyndigheter i Skandinavien har under tiden också godkänt köpet.

Tryg sålde 351 000 000 aktier i nyemissionen och har nu rest det kapital som krävs för att finansiera köpet av Trygg-Hansa, norska Codan och ett 50/50 finansiellt delat ägarskap av Codan med kanadensiska Intact.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Trygs egna uppgifter är nyemissionen Danmarks största transaktion någonsin och en av de största nyemissionerna som gjorts i Europa på senare tid.

Annons

– Vi är otroligt glada över att offentliggöra resultatet av en så framgångsrik nyemission. Det har varit ett starkt intresse för erbjudandet från såväl befintliga aktieägare som nya investerare från Danmark och andra länder, säger Morten Hübbe, vd på Tryg i en presskommentar.

Cevian Capital äger drygt 14 procent av RSA och är bolagets största aktieägare och Christer Gardell sa till Realtid när affären kommunicerades att bolaget starkt stöder affären och att han skulle göra allt för att underlätta att den ska gå igenom.

Affären ger Cevian cirka 1 miljard pund, motsvarande 11,4 miljarder kronor, för innehavet på ungefär 146 miljoner aktier.

Annons

– Transaktionen följer av en strategisk och operativ transformation av RSA som genomförts under ledning av vd Stephen Hester. Sedan Cevians initiala investering har RSA blivit mer fokuserat och lönsamt medan risknivån och volatiliteten har minskat, sa Christer Gardell till Realtid i november.

Omkring 99,7 procent av de nya aktierna tecknades av befintliga aktieägare som utnyttjade sina tilldelade teckningsrätter och av investerare som hade förvärvat teckningsrätter. De återstående aktierna garanterades av de globala samordnarna av erbjudandet, Danske Bank och Morgan Stanley, samt av Citi, HSBC och Nordea och tecknades därför av dem.

– Det är glädjande att den svenska, norska och danska konkurrensmyndigheten godkänner företagsaffären. Vi har, som tidigare nämnts, fokuserat på att köpa RSAs verksamhet i Sverige och Norge för att stärka vår verksamhet i de två länderna – och därmed inte på danska Codan. Därför har godkännanden också getts enligt vår förväntan – utan komplikationer, säger Morten Hübbe.

Annons

Fakta om affären:

Om nyemissionen

Bruttointäkterna från erbjudandet av nya aktier kommer att uppgå till totalt 37 013 128 845 danska kronor och nettointäkterna (bruttointäkterna efter avdrag för beräknade kostnader för Tryg) förväntas uppgå till ungefär 36 463 000 000 danska kronor.

Efter genomförd transaktion blir Tryg det största skadeförsäkringsbolaget i Skandinavien med ungefär 5,3 miljoner kunder och 6 000 anställda.

Marknadsandelar i Skandinavien

Danmark: Tryg har en marknadsandel på 22,5 procent och är Danmarks största försäkringsbolag, enligt Forsikring og Pension. 

Norge: Tryg har en marknadsandel på 13 procent medan Codans marknadsandel i Norge är 2,5 procent, enligt Finans Norge.

Sverige: Trygs svenska organisation heter Moderna och har enligt Svensk Försäkring en marknadsandel på 3,5 procent medan Trygg-Hansa har 14 procent.

Ekonomisk anledning

På den finansiella sidan räknar Tryg med att kunna öka sin omsättning med 45 procent. Från 21,7 miljarder danska kronor till 31,7 miljarder danska kronor. Samtidigt förväntas Tryg tekniska resultat fördubblas från 3,2 miljarder danska kronor till 6,4 miljarder danska kronor inklusive synergier före skatt). Den förväntade avkastningen på investeringen är ungefär 7 procent. Resultat per aktie (EPS) förväntas öka med ett högre tiotal.

Synergier 

Tryg räknar med att årligen uppnå omkring 900 miljoner danska kronor av affärens synergieffekter. Synergieffekterna förväntas vara fullt genomförda 2024 och inkluderar bland annat:

Administrationsomkostnader och distribution (370 miljoner danska kronor)

Inköp (220 miljoner danska kronor) 

Skadereglering (140 miljoner danska kronor)

Nya intäktsströmmar baserat på delning av ’best practice’ (170 miljoner danska kronor)

Annons