FinansNyhet

Trygghems emission fulltecknad

Publicerad

Fastighetsutvecklings-bolaget Trygghems obligationsemission har blivit fulltecknad om 250 miljoner kronor. Göteborgsbaserade Jool Capital placerade obligationsemissionen.

Staffan Erfors

Obligationsemission för TryggHem Projekt 1 AB har blivit fulltecknad. Erbjudandet hade ett totalt nominellt belopp om 250 miljoner kronor uppdelat på två trancher. Den första om ett nominellt belopp om 150 miljoner kronor var placerad i augusti 2016 och tranch 2 om ett nominellt belopp på 100 miljoner kronor var placerad den 8 november 2016.

Obligationerna har en löptid om fyra år och löper med en fast årlig ränta om 10,5 procent med kvartalsvisa utbetalningar. Bolaget ämnar ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.

Trygghem är specialister på fastighetsutveckling och deras affärsidé grundar sig på nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder i stockholmsregionen.Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från ”ax till limpa”, som företaget uttrycker det på sin hemsida.

Annons

Obligationerna är säkerställda via moderbolagsgaranti samt aktiepanter. Likviden från den efterföljande obligationsemissionen kommer att användas för förvärv av fastigheter, projektutveckling samt betalning av transaktionskostnader.

Jool Capital Partner har agerat arrangör samt marknadsförare i obligationsemissionen. Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare och Mangold Fondkommission har agerat som emissionsinstitut. Intertrust Sweden agerar som agent.

– Vår finansieringsform till fastighetsutvecklare fortsätter attrahera stort intresse både hos emittenter och investerare då traditionella finansieringsformer blivit mer restriktiva till utvecklingsprojekt på fastighetssidan, säger Ola Nilsson, Head of Corporate Finance på Jool Capital Partner till Realtid.se.

Annons
Annons