Juridik

Trumps påverkan på juristbranschen

Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet har världsomspännande konsekvenser. Realtid.se har samtalat med tre advokater om hur den svenska juristbranschen kan komma att påverkas.

Uppdaterad 2016-11-10
Publicerad 2016-11-10

Maria-Pia Hope, vd, managing partner och delägare på Advokatfirman Vinge

Maria-Pia Hope är förvånad över valresultatet.

Maria-Pia Hope, vd Vinge– Liksom Brexit var den amerikanska valutgången oväntad och visar hur svårt det är att förutse händelser i den nya verklighet som vi lever i.
Valutgången kommer att få en betydande påverkan både i USA och i omvärlden, konstaterar Maria-Pia Hope.

– Republikanerna kommer att vara i majoritet i kongressen och får möjlighet att tillsätta flera domare i Högsta domstolen.

Valutgången slår även mot den svenska kapitalmarknaden.

–  Det är osannolikt att stora kapitalmarknadstransaktioner kommer att göras i närtid, eftersom sådana transaktioner kräver tilltro till marknaden och den tilltron saknas i dagsläget. Dock tror jag att privat M&A-aktivitet kommer att fortsätta som vanligt inom överskådlig tid, särskilt inom segmentet Mid Cap. Det finns en stor  likviditet på marknaden, räntan är låg och det finns brist på alternativa investeringar, vilket är en förutsättning för privata företagsförvärv.

Maria-Pia Hope framhåller att det är för tidigt att säga vilken påverkan valutgången kommer att ha på juristbranschen i ett längre perspektiv, eftersom utformningen av Trumps politik  är osäker i dagsläget.   

Carl Svernlöv, partner på Baker McKenzie Advokatbyrå

– Liksom de flesta andra blev jag förvånad över valresultatet.  Jag underskattade nog de stämningar i USA som ledde fram till Trumps framgång, säger Carl Svernlöv.

Carl Svernlöv ser flera faktorer till varför Hillary Clinton förlorade valet.

Carl Svernlöv, Partner
Baker McKenzie–  Den amerikanska väljarkåren är konservativ, vilket innebär att många anser att presidentrollen passar bättre för en man än för en kvinna. Clinton betraktades som en del av etablissemanget och hennes hantering av e-post under hennes tid som utrikesminister gjorde att många misstrodde henne.

På frågan hur det amerikanska valresultatet kommer att påverka juristbranschen svarar Carl Svernlöv:

–  Efter Brexit såg vi att antalet M&A-transaktioner minskade  och det är mycket sannolikt att den osäkerhet som detta valresultat innebär också kommer att leda till färre internationella företagsförvärv.

Detta kommer även påverka Baker McKenzies affärer, eftersom gränsöverskridande transaktioner utgör en stor del av byråns verksamhet.

– Juristbranschen får mer att göra både i bra och i dåliga tider. I perioder av osäkerhet då marknaderna ligger still är det dock kärvare för jurister. Vi får se vad som händer fram till den 20 januari 2017 när Trump tillträder som president.

Jonas Bratt, delägare på Eversheds Advokatbyrå

– Trump står för en nationalistisk politik, som försvårar globaliseringen. Förhandlingar om handelsavtal kommer att läggas på is. Det gäller särskilt frihandelsavtalet mellan USA och EU, säger Jonas Bratt.

Jonas Bratt varnar även för att Trump kan komma att höja tullarna mot utlandet, vilket i förlängningen riskerar att leda till ett handelskrig mot Kina. En konsekvens blir att affärslivet kommer att lida skada.

– Det blir svårare att handla när  rörligheten för varor, tjänster och kapital begränsas. Det innebär mindre handel, färre affärer och mer spekulation. USA kommer att sluta sig, vilket Europa kommer att känna av, eftersom färre investeringar kommer att göras här. Detta kan vara den utlösande faktorn till en ny finansiell kris.

Juristbranschen kan påverkas på olika sätt. Jonas Bratt tror att Trumps seger kommer att leda till mer arbete för byråerna, iallafall på kort sikt, och det gäller särskilt ärenden som är kopplade till handelsfrågor av olika slag.

– Trump kommer sannolikt inte att förespråka en tillämpning av hårdare konkurrensregler i USA, utan istället ge de amerikanska företagen mer spelrum och kanske även föra en diskrimerande politik mot utländska företag. Det här kan leda till problem och problem ökar efterfrågan på juridiska tjänster.

Å andra sidan kan högre tullar och lägre skatt innebära att fler utländska företag väljer att etablera sig på den amerikanska marknaden, vilket också ökar efterfrågan på juridiska tjänster. Detta eftersom Trump utlovat stora inhemska satsningar, inte minst på infrastruktur.

Jonas Bratt tror även att den svenska juristbranschen kan påverkas i viss utsträckning, eftersom Sverige är exportorienterat och många advokatbyråer är integrerade i den globala ekonomin, men någon signifikant förändring blir det sannolikt inte.

 

Platsannonser

Logga in