USA-valet Trump Biden
Foto (montage): Daniel Foster via Unsplash och respektive företag
Analys

Trump eller Biden: Spelar det egentligen någon roll vem som vinner i USA-valet?

Oavsett om Trump eller Biden blir USA:s nästa president, så kvarstår mest sannolikt den berömda osäkerheten som marknaderna så starkt ogillar under en längre tid.

Uppdaterad 2020-10-30
Publicerad 2020-10-30

Att förutspå vilka konsekvenser en Trump-seger alternativt en Biden-seger i USA-valet kan få är lite som att försöka räkna på hur långt ett snöre är. Oavsett om det gäller makroekonomin lokalt, regionalt eller globalt, eller om det gäller företag, institutionella investerare eller privata spararna, så finns bara en sak som är säker: läget kommer fortsatt vara osäker en viss tid framåt.

En Biden-vinst kan ge både ris och ros, i form av skattehöjningar för företag men även stimulansåtgärder för marknaden, och likaså kan en Trump-vinst ge fler skattelättnader för näringslivet å ena sidan och konstant oförutsägbarhet kring landets ledares mikro- och makroekonomiska beslut o andra sidan, om man nu ska förlita sig på utvecklingen under de fyra gångna åren.

Det redan höga budgetunderskottet ökade på nytt under Trump-eran och uppgick till 1 000 miljarder dollar i slutet av 2019, ungefär samma nivå som 2012 efter en djup ekonomisk kris i landet. ”De omfattande satsningar som har gjorts för att stimulera ekonomin under pandemin har lett till en våldsam ökning från den redan höga nivån: när budgetåret löpte ut den 30 september 2020 låg budgetunderskottet på 3 100. Det är mer än dubbelt så mycket som vid den förra toppnoteringen under finanskrisen 2009,” skriver Utrikespolitiska institutet, UI.

USA-valet Trum Biden
*2018 
Tabell USA:s och Kinas varuhandel
Källa: Utrikespolitiska institutet, UI

Påverkan i Europa

Oavsett storleken på USA:s budgetunderskott så spelas matchen om utrikeshandeln mellan USA, länge den största i världen, och Kina, som dessutom är en större varuexportör. Europa sitter på läktaren och beräknas fortsätta göra så oavsett vem som vinner i USA-valet, enligt Jonas Thulin, head of asset management på Erik Penser Bank. En Trump-alternativt Biden-vinst i kommande USA-val kommer inte att spela en jättestor roll, åtminstone på makronivån, enligt Thulin. På listan om vad banken ska hålla koll på under valnatten lyder sjätte punkten så här:

– Marknaden handlar om USA mot resten av världen. Med detta menar vi att den största makrotrenden är Eurozonens totala avsaknad av förmåga att hålla jämna steg med Asien och USA, oavsett vem som vinner valet, säger Jonas Thulin i en skriftlig kommentar.

På Coeli tycker samtidigt kapitalförvaltningschefen Erik Lundkvist att det amerikanska presidentvalet kommer att ha större betydelse för Europa än för Kina.

– En av tillsynes få utrikespolitiska frågor som det förnärvarande råder stor samsyn om mellan demokrater och republikaner är synen på Kina. Oberoende om presidenten kommer heta Joe Biden eller Donald Trump kommer innehållet vara snarlikt även om det kommer vara stor retorisk skillnad. Rivaliteten mellan USA och Kina kommer bestå men det är möjligt att Biden kommer avsluta handelskriget då de ekonomiska effekterna är ytterst tveksamma, säger Erik Lundkvist i en skriftlig kommentar.

Han fortsätter:

– Valutgången kommer dock få betydligt större konsekvenser för Europa. Anledningen till att Trump inte tagit upp sina handelskrig i presidentvalsdebatterna är att de misslyckats och att USA:s handelsunderskott med omvärlden inte minskat under hans tid som president fram tills pandemins start. USA:s handelsunderskott med Europa har till och med ökat. Trump är allt annat än nöjd och risken är överhängande att han kommer attackera Europa med tullar och andra handelshinder om han får fyra år till vid makten. [… Biden förväntas bland annat söka samarbete både i miljöfrågor och i relationen med Kina. Valutgången kommer alltså få stor effekt på europeisk politik då de två kandidaternas politiska mål och tillvägagångsätt skiljer sig kraftigt åt. Däremot risker Europas handelsöverskott minska och europeiska exportörer pressas oberoende vem som vinner.

Påverkan på investerarna

Om man nu tittar närmare på vilket utfall i USA-valet som skulle gynna investerarna mest så anser Alexandra Morris, investeringsdirektör på Skagen Fonder, att Trump, eller snarare sagt vilken republikansk president som helst, är det bästa kortet. Samtidigt tyder historiska börsdata på att Trump sannolikt förlorar, skriver hon i ett blogginlägg.

– Generellt rekommenderar vi att inte titta på tidigare resultat, men uppgifter från de senaste sju valen tyder på att investerare kanske borde rösta på Donald Trump, skriver hon.

Under de tolv månaderna efter en republikansk seger steg aktiemarknaden med i genomsnitt 15,3 procent. Det kan jämföras med 7,6 procent för en demokratisk seger, skriver Morris.

– Analyser av aktievärderingar och ekonomisk hälsa vid tidigare val visar att dessa faktorer kan vara viktigare för aktiemarknadens resultat än vem som väljs till posten. Demokratiska segrar under de senaste tre decennierna (blå prickar i tabellen S&P 500 Index, nedan) har sammanfallit med blygsamma värderingar (Clinton 1992; Obama 2008 och 2012), men den ekonomiska tillväxten var ofta mycket hög (1992, 1996). Var och en följdes av en period med multipelexpansion och stadiga aktiemarknadsvinster. Omvänt inträffade republikanska vinster (röda prickar i tabellen S&P 500 Index, nedan) mot bakgrund av skyhöga värderingar 2000 när Bush valdes (och ekonomin därefter föll kraftigt), eller multiplar över genomsnittet men trög ekonomisk tillväxt när Trump kom till makten 2016.

Oavsett Trump eller Biden så spelar den majoritet i Kongressen som presidenten får även den en stor roll för landets styrning.

– Historisk avkastning tyder på att det sämsta scenariot för aktiemarknaden vore om Trump vinner valet och Republikanerna får majoritet i Kongressen. Det bästa har tidigare varit en demokratisk ledning med republikansk kontroll i Kongressen, säger Morris.

USA-valet Trump Biden
Tabell: S&P 500 Index.
Källa: Skagen Fonder

Penningpolitikens och stimulanspaketens roll

USA:s centralbank, Federal Reserve, har fört en aggressiv stimulanspolitik sedan finanskrisen 2018 med en fortsättning under Coronapandemin. Kombinationen av expansiv räntepolitik och marknadsstabiliserande åtgärder har skapat incitament hos investerarna att ta att ta mer risker i syfte att uppnå samma avkastning som innan finanskrisens utbrott, skriver Realtids Claes Folkmar.

– ’When in trouble double’ lyder ett amerikanskt uttryck som den amerikanska centralbanken Federal Reserve, Fed, anammat fullt ut och sedan finanskrisen. Teknikerna för centralbankspolitiken har förfinats och utrullningen under den pågående coronapandemikrisen har gått blixtsnabbt jämfört med 2008 - 2009. Politiken och åtgärderna har räddat marknaderna och ekonomierna, men samtidigt växer risktagandet i tillgångsmarknaderna mer eller mindre med automatik från investerarkollektivets sida, skriver Claes Folkmar. 

Bortom Feds åtgärder så är det ytterst oklart vad som händer med nya stimulansåtgärder i USA, och det oavsett vem som vinner USA-valet i och med att även majoriteten i Kongressen spelar roll. Vi är tillbaka på ruta ett med osäkerhet som ledstjärna.

– Trots den kraftigt negativa synen på den sittande presidenten Donald Trump i Sverige signalerar många amerikanska investerare stor oro för att demokraterna tar över presidentskapet. Skattehöjningar på både arbete och kapital samt ingrepp i tillgångsmarknaderna via nya regleringar ligger i korten vid ett maktskifte lyder resonemanget. Det ökar riskerna i marknaden och är inte bra för börssentimentet, skriver Claes Folkmar i en annan krönika om vikten av stimulansåtgärder.

På SPP anser sparekonomen Shoka Åhrman att börsen kommer att påverkas, åtminstone kortsiktigt, oavsett vilken kandidat som vinner. Och något stort stimulanspaket lär det bli, oavsett.

– En del siar om att börsen kommer ta ett glädjeskutt om Trump vinner, likt vid hans vinst 2016, medan många tecken tyder på samma utveckling vid en vinst för Biden. Biden och demokraterna har tydligt signalerat att de vill initiera ett massivt räddningspaket. En seger för Biden tillsammans med en vinst i kongressen gör det väldigt troligt att ett sådant paket går igenom. Samtidigt har Trump signalerat ett massivt paket, mer specifikt "the best stimulus package you've ever seen". Med det sagt vet vi även att en vinst för Biden skulle innebära en progressiv miljöpolitik som har möjlighet att skapa långsiktigt goda effekter både för USA och omvärlden, säger hon i en skriftlig kommentar.

En Trump-seger innebär dock inte att utvecklingen för hållbara investeringar blir negativ då de flesta företag satsar oavsett vad på den gröna omställningen.

– Vi har sett en stark avkastning för hållbara investeringar även under åren med Trumps miljöpolitik, och så lär det förbli även i fortsättningen, skriver Shoka Åhrman.

Vinner vinnaren?

Det skulle egentligen lika väl bli så att det inte spelar någon roll vem som vinner om Trump nu skulle välja att sitta kvar, då han själv tidigare antytt att han inte tänker lämna presidentposten. Enligt Öhman Fonders ansvarige för tillgångsallokering Erik Nilsson skulle detta vara det absolut sämsta tänkbara scenariot för börsen.

–  En tydlig seger för antingen Biden eller Trump tror vi skulle vara positivt för börsen men det mest positiva scenariot är en ”clean sweep” (Vita huset, majoritet i representanthuset och senaten)  seger för Biden. […] En viktig aspekt som skiljer de båda kandidaterna åt är synen på handel och tullar som varit ett viktigt instrument för Trump. Global handel och den globala ekonomin skulle gynnas mer med Biden som president, vilket är en mer långsiktigt positiv faktor för aktiemarknaden.

– Risken är […] stor att valet inte kommer att bli avgjort under valnatten utan följas av att Trump kommer göra allt för att klamra sig fast vid makten, vilket vi menar skulle vara det mest negativa scenariot för börsen, säger Erik Nilsson.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in