Trots tvärnit på marknaden – ”vår pipeline ser fortsatt god ut”

Jonas Ström, Peter Gönczi, Adam KostyálJonas Ström, Peter Gönczi, Adam Kostyál
Realtid har pratat med ABG SC med vd Jonas Ström, Peter Gönczi, vd för Spotlight och Adam Kostyál, europeisk noteringschef vid Nasdaq.
Publicerad
Uppdaterad

Nyss var det huggsexa om talangerna, investmentbankerna expanderade och lönerna gick upp. Nu har antalet noteringar på Stockholmsbörsen halverats och lilla marknadsplatsen Spotlight vinstvarnat. ”Vår strategi att fortsatta växa och att anställa ytterligare ligger fast”, säger ABG Sundal Collier i en kommentar.  

– Jag ska erkänna att vi hade en situation i slutet av 2020 och början av 2021 där vår personal fick jobba väldigt mycket. Det var inte lätt att förutse att en pandemi skulle leda till en kraftigt ökad volym i vår marknad.”

Det sa Carnegies vd Björn Jansson till DI i samband med publiceringen av bokslutsrapporten för 2021.

Efter ett rekordår kunde investmentbanken presentera en ökning av intäkterna för 2021 med nästan 60 procent, och en dubblering av resultatet före skatt.

Annons

Och Carnegie har inte varit ensam om att redovisa rekordresultat. ABG Sundal Collier, som tillsammans med Carnegie dominerar den nordiska marknaden för börsnoteringar och kapitalanskaffningar, ökade intäkterna med lite drygt 50 procent och nettovinsten men 85 procent.

Den glödheta marknaden ledde till en huggsexa om talangerna. Carnegie rapporteras ha anställt 75 personer under föregående år och på 1,5 år har personalstyrkan utökats med drygt 100 personer.

I höstas förklarade ABG SC:s vd Jonas Ström för Realtid att investmentbanken letar efter ett 30-tal personer.

Annons

– Vår förmåga att växa är helt avhängigt av att vi har duktigt folk. Vi är uppe i 320 medarbetare nu vilket innebär att vi vuxit med 10 procent det senaste året. Och jag ser framför mig att vi ska växa med 10 procent även det kommande året.

Men konkurrensen om talangerna har varit hård, vilket skapat ett lönerally i finansbranschen. Och Jonas Ström är en av dem som varnat för konsekvenserna av att erbjuda mycket höga, fasta löner.

– De som är beredda att betala väldigt höga fasta löner har byggt in sig i en väldigt hög kostnadsbas, förklarade han för DI i samband med den senaste halvårsrapporten.

Annons

Nu har situationen på marknaden vänt som på en hand.

Stockholmsbörsen har hittills i år haft tretton börsnoteringar, varav två på huvudlistan. Det kan jämföras med att antalet noteringar under motsvarande period förra året landade på 23 stycken.

Att marknaden svängt rejält blir också tydligt när man räknar på antalet transaktioner som ABG SC deltagit i som rådgivare, vilket listas på bolagets hemsida.

Hittills i år handlar det om 26 stycken. I sex fall uppges inte hur mycket pengar det rör sig om men räknar man ihop de siffor som är offentliga landar transaktionsvärdet på motsvarande 29 miljarder kronor.

Under motsvarande period förra året deltog ABG SC som rådgivare vid 43 transaktioner med en total transaktionsvolym om 40 miljarder kronor (i tre fall uppges inte värdet på transaktionen).

– Från ett bredare marknadsperspektiv så kan man generellt konstatera att en mer volatil börs ofta gör att vissa transaktioner skjuts fram. Det är naturligt och gäller främst aktiemarknadstransaktioner medan företagsförvärv och obligationsmarknadstransaktioner påverkas mindre, meddelar ABG SC via kommunikationschefen Petter Brunnberg.

En aktör som vittnar om ett mycket tufft marknadsläge är Spotlight Group som tidigare den här månaden tvingades vinstvarna och återkalla ett förslag om utdelning. Detta med anledning av ”det mycket osäkra marknadsklimatet”.

– Jag upplevde ju att det var surt redan innan, men när kriget började blev det tvärstopp. Jag tror att alla som jobbar med att anskaffa kapital till bolag har samma upplevelse, säger Spotlights vd Peter Gönczi.

Gönczi räknar dock med att marknadsklimatet förbättras när företag och investerare har anpassat sig till delvis nya förutsättningar och värderingsnivåer.

Även Adam Kostyál, europeisk noteringschef vid Nasdaq, har förhoppningar om en vändning.

– Börsen har oundvikligen påverkats av omvärldssituationen men det är viktigt att komma ihåg att början på året vanligtvis är lugnare än resten av året. Vår pipeline ser fortsatt god ut och vi kommer se många bolag av hög kvalité komma till börsen i år. Vi tror även att många bolag kommer ta chansen att gå från First North till huvudlistan.

Och ABG Sundal Collier har inga planer på att dra i handbromsen.

– Vår strategi att fortsatta växa och att anställa ytterligare ligger fast och vi har en stabil pipeline som vi jobbar mycket aktivt med, förklarar Petter Brunnberg.

Annons