Finans

Trianon emitterar ytterligare hybridobligationer om 100 miljoner kronor

Fastighets AB Trianon har beslutat att emittera subordinerade efterställda hållbara obligationer om 100 miljoner kronor under det befintliga ramverket om 500 miljoner kronor.

Publicerad 2020-09-01

Den 17 april 2019 emitterade Trianon de initiala hybridobligationerna om 400 miljoner kronor under ett ramverk om 500 miljoner kronor. I och med dagens utökning av hybridobligationen om 100 miljoner kronor så är ramverket därmed fullt utnyttjat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hybridobligationerna emitteras till kurs om 100 procent av nominellt belopp och har tecknats av bland annat Svenska Handel Pensionskassan. Dessutom har Trianons huvudägare Briban Invest AB och Olof Andersson Förvaltnings AB tecknat en del av emissionen till motsvarande villkor.

Hybridobligationerna har en evig löptid, löper med en initial ränta om Stibor tre månader plus 7,0 procent och kommer att redovisas som eget kapital. Trianon avser att ansöka om notering av de nyemitterade hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond List.

Emissionslikviden från hybridobligationen kommer att användas i enlighet med bolagets hållbara ramverk daterat 31 mars 2019. 

Nordea har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen.

Platsannonser

Logga in