FinansNyhet

Trendbrott för vd-löner: ”Vi aldrig sett en så låg ökning av ersättningsnivåerna”

Erika Andersson, Novare Pay, På tal om lönErika Andersson, Novare Pay, På tal om lön
"Vi ser generellt ett ökat tryck, både regelmässigt och från större institutionella ägare, kring hållbarhet och hur man kopplar det till ersättningar", säger Erika Andersson, Managing Partner på Novare Pay Consulting. Foto: Novare
Publicerad

Löneökningstakten för både vd och ledning i svenska börsbolag har saktat ned, visar Novare Pay Consultings årliga rapport ”På tal om lön”. Samtidigt finns ett ökat tryck på kopplingen mellan ersättningsnivåer och hållbarhet.

Anne Smitt

I rapporten “På tal om lön” har Novare Pay Consulting gått igenom ersättningen till ledande befattningshavare i 333 bolag noterade på Stockholmsbörsen. 

Median för totalersättningen till en vd år 2020 var 6,4 miljoner kronor, vilket var en ökning med 4 procent för vd:ar anställda både 2019 och 2020. Baslönen för samma grupp vd:ar ökade med 3 procent till 4,1 miljoner kronor. Det är en minskning jämfört med föregående års utveckling då baslönen ökade med 4,6 procent.

Annons

”Vi har aldrig sett en så låg ökning av ersättningsnivåerna”

Osäkerheten och den negativa börsutvecklingen i pandemins inledning har påverkat ersättningsnivåerna. 16 procent av bolagen valde att inte justera lönenivåerna alternativt valde att sänka fasta ersättningsnivåer för vd.

– Under de år som vi har gjort rapporten har vi aldrig sett en så låg ökning av ersättningsnivåerna, säger Erika Andersson, Managing Partner på Novare Pay Consulting och fortsätter:

– Att hela 16 procent av bolagen valde att inte höja lönen alls eller sänkte den tillfälligt vittnar om att företagen har tagit ansvar under coronapandemin.

Annons

”Vi ser generellt ett ökat tryck kring hållbarhet och hur man kopplar det till ersättningar”

Erika Andersson tror att trendbrottet är tillfälligt, däremot kommer debatten kring ersättningar kopplat till hållbarhet och hur man hanterar kriser fortsätta sätta avtryck i hur man ser på ersättningsfrågan.

–  Man kommer fortsätta ta hänsyn till vad som händer i omvärlden i lönesättningen för ledande befattningshavare. Vi ser generellt ett ökat tryck, både regelmässigt och från större institutionella ägare, kring hållbarhet och hur man kopplar det till ersättningar, säger Erika Andersson och fortsätter:

Annons

– Bara 4 procent av börsbolagen har hållbarhetskriterier inskrivna i sina årliga bonusprogram. I Storbritannien är motsvarande siffra betydligt högre och jag tror det kommer att bli mer diskussion kring frågan även här.

Annons