Konjunktur

Trendbrott för konkurser

Konkurserna i högsommarmånaden juli minskar med 5 procent jämfört med samma månad i fjol.

Publicerad 2020-08-03

Hotell- och restaurangbranschen, som tros få ett uppsving i sommar när många svenskar väljer en semester på hemmaplan, har det fortsatt tufft och konkurserna inom segmentet har  ökat med 22 procent. Totalt sett har konkurserna i Sverige hittills i år ökat med 11 procent, jämfört med perioden januari-juli i fjol. Det framgår av ett pressmeddelande från UC.

– De ekonomiska effekterna av pandemin syns knappt alls i konkursstatistiken under juli, även om många småföretagare fortsatt har det tufft. Det verkar som om företagen generellt har lyckats kapa kostnader och anpassa sig till det nya affärsklimatet. Den inledande fasen på pandemin gjorde att konkurserna ökade kraftigt, speciellt inom vissa branscher. Nu har konkurserna ökat med 11 procent hittills i år, vilket glädjande nog är betydligt lägre än vad som befarades i mars, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i en skriftlig kommentar.

Som en konsekvens av pandemin så har svenskarnas benägenhet att semestra hemma varit stark, och begrepp som ”hemester” och ”svemester” har synts flitigt i sociala medier under sommarmånaderna. Något större uppsving för branschsegmentet syns dock inte – i alla fall inte än.

– Det verkar som om hotell- och restaurangbranschen, som har varit värst utsatt för konkurser under pandemin, har fått ett andrum. Vägkrogarna runt om i landet väntas få ett uppsving när många reser inom Sverige i sommar. Uteserveringarna har besökare och med neddragna kostnader kan hotell- och restaurangföretagen fylla på i kassan inför hösten. Att de utländska gästerna uteblir är förstås ett stort bakslag för många i hela besöksnäringen. Om restriktionerna mildras kan en viss lättnad komma under senare delen av sommaren. Nu går ett företag i branschen i konkurs om dagen och det är bara något mer än under samma månad under förra året, säger Richard Damberg.

Platsannonser