Sara Sparring, Emma Berglund och Linnéa Djursén,
Sara Sparring, Emma Berglund och Linnéa Djursén,
Konsult

Tre toppnamn ansluter till Wizwomen

Sara Sparring, grundare av Synch, Emma Berglund, managing partner på Hamilton och Linnéa Djursén, vd på Foyen har anslutit sig till Wizwomen. – Det finns ett sug efter förändring, säger Susanne Tillqvist.

Uppdaterad 2019-02-01
Publicerad 2019-02-01

Ytterligare tre kvinnor med makt inom professional services har anslutit sig till förändringsplattformen Wizwomen: Sara Sparring, grundare av advokatbyrån Synch, Emma Berglund, managing partner på advokatbyrån Hamilton och Linnéa Djursén, vd på advokatbyrån Foyen. Alla tre har spontant hört av sig till plattformen, berättar Susanne Tillqvist, som är en av initiativtagarna till Wizwomen.

 – Jag tror att det finns en genuin önskan om att vara med och driva förändring i ett sammanhang där man är helt säker på att ens egen röst kommer att bli hörd. Sedan lanseringen i december har intresset varit stort, dels för att bli del av plattformen, dels för att delta i evenemanget Wizwomen Summit som äger rum den 8 mars. Fler än 110 personer är redan anmälda till de 200 platserna.

Hur stora kan ni bli?

– Vi har haft lite diskussion kring hur stora vi kan bli och vad åtagandet ska innebära. Vi har landat i att man är med i plattformen på årlig basis med fokus på att genomföra Wizwomen Summit. Därefter gör vi en gemensam utvärdering, dels för att spetsa till oss inför nästa års summit, dels för att diskutera vilka som vill förnya sitt åtagande, säger Susanne Tillqvist.

I takt med att plattformen växer kan det finnas behov av att ha en kärngrupp som är fullt aktiv och ett antal stödmedlemmar.

 – Däremot kommer vi i det här läget inte att rucka på att man måste vara grundare, delägare eller vd inom professional services för att bli del av plattformen.

 Varför är intresset så stort?

– Vår främst styrka är att vi är så högprofilerade personer i branschen och många vill vara del av den samlade kraft som vi utgör. Många vill ansluta sig till ett gäng som delar samma värderingar och passioner och där alla vet att min röst kommer att bli hörd! Vi upplever att det finns ett sug från branschen.

Plattformen Wizwomen är branschöverskridande mellan näraliggande branscher som har mycket gemensamt.

 – Tillsammans utgör vi ett brett spektra av kompetens och erfarenhet i branscher som är väldigt närstående.

 Realtid erfar att fler namn är på väg att ansluta, bland annat från stora revisionsbyråer.

 

Platsannonser