Tre stora distrikt avgör valet

En professor i matematik förklarar i Realtid.se hur Reinfeldt kan plocka avgörande mandat med hjälp av poströster. Professorn hävdar att Reinfeldts hopp ställs till tre stora distrikt där Socialdemokraterna är närmast att tappa fasta mandat.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-09-21

Realtid.se skrev igår att Alliansen bara är 7.108 röster ifrån att ha en majoritet av rösterna, något som Fredrik Reinfeldt konstaterade i gårdagens Aktuellt. Däremot är det långtifrån säkert att minst 7.108 fler poströster till Alliansen – jämfört med övriga partier – faktiskt ger 175 mandat.

Anledningen är att Socialdemokraterna har erhållit för många fasta mandat; 113 mot teoretiska 109. Läs vidare i gårdagens Realtid.se-artikel.

Klicka här för att börja prenumerera på Realtid.se:s veckovisa nyhetsbrev Makro

Svante Linusson, professor i matematik på KTH, säger till Realtid.se att det är troligare att Alliansen får majoriteten av rösterna än att den blir majoritetsregering.

Han anser därför att vallagen behöver göras om, vilket han även skrivit i ett debattinlägg på SvD Brännpunkt. Professorn hävdar att Alliansens hopp nu ställs till Värmland, Dalarna och Göteborg.

– Det är i dessa valdistrikt som Socialdemokraterna är närmast att tappa fasta mandat, säger han.

I Värmland är Folkpartiet i dagsläget 92 röster ifrån att ta ett mandat Socialdemokraterna. Men eftersom även Socialdemokraterna kan väntas få poströster måste Folkpartiet även få (7/45) röster per ytterligare röst som Socialdemokraterna får i distriktet. Lyckas Folkpartiet med detta står Centern närmast i tur att få utjämningsmandat.

Även i Göteborg är Folkpartiet nära att vinna ett mandat från Socialdemokraterna. Partiet behöver 164 poströster i regionen + 1/3 per röst som Socialdemokraterna får ytterligare.

Kristdemokraterna står tvåa i tur att få utjämningsmandat om Socialdemokraterna förlorar ett fast mandat.

I Dalarna ställs hoppet till Vänsterpartiet som är 42 röster ifrån Socialdemokraterna. De måste även få (7/45)-röst per röst som Socialdemokraterna får.

Svante Linusson säger att det är i dessa tre valdistrikt som det är störst chans att Socialdemokraterna tappar fasta mandat och på så sätt ger FP och/eller V ytterligare fasta mandat varför de i sådana fall "lämnar ifrån sig" utjämningsmandat till, i turordning, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet.

Enligt professorn är det dock mycket svårt att göra några antaganden på hur stor sannolikheten är för ett utfall där Alliansen får ytterligare tre mandat. Detta då det dels inte är helt klart hur många återstående röster det rör sig om, samt då det är osäkert hur dessa är fördelade på de olika valdistrikten.

– Men om vi antar en jämn fördelning kan vi räkna med runt 2.000 röster i Värmland. Om Folkpartiet får runt 200 av dessa skulle det räcka till ett mandat, så till vida Socialdemokraterna bara får runt 300-400 ytterlgiare röster i Värmland.

Svante Linusson påpekar dock att det snabbt blir mycket antaganden och att det därför inte går att bli så mycket klokare förrän valresultatet kommer (på onsdag eller torsdag). Han poängterar samtidigt att partikontoren troligen sitter och räknar febrilt i dagsläget.

I det förra valet tappade Socialdemokraterna 0,2 procentenheter nationellt medan Vänsterpartiet och Folkpartiet stärktes något efter att poströsterna räknats.

En lösning för att förhindra utfall där stora partier systematiskt gynnas i mandatfördelningen skulle vara fler utjämningsmandat. Enligt Svante Linusson skulle det kanske behövas en dubblering av utjämningsmandaten till 78 stycken, från dagens 39, eller i alla fall 60 stycken utjämningsmandat.

Färre valkretsar skulle vara en annan möjlighet för att minska risken för skev fördelning.

Svante Linusson förklarar att matematiker länge har belyst risken för ett stort parti ska få oproportionerligt många mandat i ett riksdagsval, utan att få gehör.

– Dagens system lägger större vikt vid regional fördelning av riksdagsledamoter än partifördelning. Ett system med fler, eller enbart, utjämningsmandat skulle ge mer rättvis fördelning av mandaten till partier. Detta skulle ske till priset av något minskad regional fördelning av mandat.

Eftersom valsystemet är grundlagsstyrt kan eventuell förändring inte träda i kraft förrän valet 2018. Risken är alltså att samma problem uppstår igen, åtminstone vid valet 2014.

– Det går inte att fördela Gotlands två eller Jämtlands fyra mandat jämnt. Dagens system är avsett för fem partier. Med åtta partier blir avrundningsfelen större, säger KTH:s Svante Linusson.

Platsannonser

Logga in