Undersökning

Tre faktorer avgörande för lyckade uppköp

Det är tre faktorer som ligger bakom de mest lyckosamma affärerna. Det visar PwC och Mergermarkets nya rapport Creating Value beyond the deal.

Uppdaterad 2019-02-18
Publicerad 2019-02-18

Svaren från företagsledarna visar att de företag som prioriterar värdeskapande tidigt i processen, istället för att anta att det kommer av sig självt längs vägen, uppnår ett mycket bättre resultat

1. Ha tydliga strategiska prioriteringar

Företag bör hantera uppköp som en viktig del av sin övergripande strategi och koppla samman de förvärv som görs med företagets långsiktiga målsättning. Av de svarande som tycker att deras senaste företagsköp skapade signifikant värde, uttrycker nästan nio av tio (86 procent) att köpet var en del av en översyn av portföljen snarare än opportunistiskt. Här finns paralleller till den våg av avyttringar/carveouts som har präglat svenska storbolag de senaste åren, där justering av strategisk inriktning och behovet att finansiera digitalisering och teknikskiften, har varit drivande faktorer, utöver höga värderingar.

2. Ha en plan för värdeskapande aktiviteter redo vid tillträde

Det är en avgörande faktor för att säkerställa en noggrann och effektiv process för affären, där målbild och plan för tiden efter förvärvet inkluderas i pre-deal due diligence och bedömning av kommersiell potential. För de uppköp där företaget anges ha förlorat signifikant i värde jämfört med köpesumman hade 79 procent ingen integrationsstrategi, 70 procent ingen synergiplan och 63 procent ingen process på plats för bolagens gemensamma teknologi vid kontraktsskrivningen.

3. Använd kulturen för att behålla talangerna

Hur man som uppköpare tar hand om talanger har en direkt effekt på hur bolag lyckas leverera värde både före och efter affären. 82 procent av de företag som uppger att de förlorade signifikant värde vid uppköpet förlorade också var tionde anställd på det köpta bolaget kort efter att affären genomförts.

- Vår rapport visar tydligt hur ofta skapande av värde lämnas därhän efter en M&A-affär, och hur ofta köpare inte ens förstår det. Att skriva ner en strategi för att skapa värde är alltför ofta bara ett kryss i en ruta för att få affären i hamn. Det i sig har inget värde om strategin inte utförs efter det att affären är klar, säger John West, Managing Editor på Mergermarket, EMEA.

 

Platsannonser