Olof Hallrup. Foto: Fortnox.
Juridik

Tre dömda för insiderbrott i Fortnox

Styrelseledamoten och storägaren i Fortnox, Olof Hallrup, samt en av köparna döms för grovt insiderbrott till villkorlig dom och samhällstjänst.

Uppdaterad 2017-12-12
Publicerad 2017-12-12

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat tre fällande domar för insiderbrott och en friande dom.

Tingsrätten skriver att domstolen anser att det är "utrett att en styrelseledamot i företaget i förväg vidarebefordrat en uppgift om att ett uppköp av företaget skulle offentliggöras måndagen den 14 mars 2016". Uppköpet rörde ett uppköpserbjudande från bolaget Visma.

Åklagaren har visat att informationen om uppköpet föranlett två personer att fredagen den 11 mars köpa aktier för drygt en miljon kronor respektive drygt 277.000 kronor.

"I och med offentliggörandet steg kursen, varefter aktierna såldes kort tid därefter med en vinst om 283.525 kronor respektive 71.691 kronor".

Styrelseledamoten Olof Hallrup och en av köparna döms för grovt insiderbrott till villkorlig dom och samhällstjänst medan den andre köparen döms för insiderbrott till villkorlig dom och dagsböter. Beträffande en tredje köpare anser tingsrätten det inte visat att han fått del av insiderinformationen varför åtalet mot honom ogillas. 

Av domen framgår det att mannen som köpt den största aktieposten är bekant med Olof Hallrup sedan många år tillbaka och att han, liksom Olof Hallrup, har stort aktieintresse. Mannen har under huvudförhandlingen förnekat att Olof Hallrup nämnt något om det förestående uppköpet. Han har berättat att Olof Hallrup endast har talat om Fortnox med ”glada tillrop” men att han aldrig gett någon konkret information då Fortnox varit på tal. Han har även uppgett att han inte ens minns om han träffat Olof Hallrup veckan innan förvärvet. Under de tidigare polisförhören men mannen framgår dock en annan bild. Där har han uppgett att han samma dag som han köpte aktierna i Fortnox haft ett samtal med Olof Hallrup och fått ett tips att köpa aktier i bolaget. Han handlade då för alla pengar som fanns tillgängliga på hans två depåer. Han ska även ha talat med en av de andra tilltalade, personen som köpte den mindre aktieposten, och vidarebefordrat vad Olof Hallrup sagt att det skulle ske på måndag. Mottagaren av informationen har även han, i polisförhör, uppgett att han fått veta att det skulle ske ett fientligt bud inom en vecka.

Inför en arrestvakt ska mannen som är bekant med Olof Hallrup spontant ha påpekat ”hur dum Olof var som berättade för honom om uppköpet och tro att han inte skulle handla på den informationen”. Domstolen skriver att det sammantaget inte råder några tvivel om att mannen som Olof Hallrup var bekant med fått insiderinformation. Han borde även, som mångårig aktiehandlare, ha "insett att det var frågan om en sådan insiderinformation som skulle ge ett kraftigt avtryck på aktiekursen”, skriver domstolen.

Domstolen skriver även att det är styrkt att Olof Hallrup vidarebefordrat informationen om det förestående köpet och att det inte var omedvetet. ”Han måste också ha varit väl medveten om att det rörde sig om sådan insiderinformation som väsentligt skulle påverka aktiekursen. Han har därmed missbrukat sin ställning som styrelseledamot i Fortnox på ett sådant sätt att även han ska dömas för grovt insiderbrott”.

Olof Hallrup äger cirka 21 procent av aktierna i Fortnox, noterad på NGM Nordic MTF. Olof Hallrup har lämnat sin plats i styrelsen, efter en uppmaning från bolaget.

Platsannonser