Fonder

Tre av fyra ansökningar till fondtorget ofullständiga

75 procent av de som söker tillstånd till nya fondtorget måste komplettera sin ansökan. Erik Fransson som är chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten förklarar varför.

Uppdaterad 2019-03-26
Publicerad 2019-03-26

De nya tuffare kraven har inneburit att 269 fonder blivit borttagna från PPM:s fondtorg. Nu pågår arbetet med att godkänna den fonder som ska vara kvar i systemet.

75 procent av de fonder som söker tillstånd behöver komplettera sin ansökan. Är det verkligen rimligt att så många måste komplettera?
– Vi tar in den information vi behöver för att göra en noggrann granskning av de fonder som söker in. Det är lätt att missa något eller fylla i fel, vilket då justeras genom att det görs en komplettering. Kompletteringsfasen kan ses som en fas där vi är ett stöd till fondbolagen i att göra rätt, säger Erik Fransson chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Ansökningsformuläret har gått från två till 52 sidor, är det rimligt?
– Vi tar inte in mer information än vi behöver för att göra en noggrann granskning.

Har du någon uppskattning om hur många av de 70 bolag och 553 fonder som kommer att godkännas?
–Vi gör ingen prognos, men det är rimligt att anta att en stor del kommer att godkännas. Kraven har varit tydliga sen länge och de flesta som söker är medvetna om dessa.

 

Platsannonser