FinansNyhet

”Transformation viktigare än att bara jaga kostnader”

”Företagens besparingsmål är ofta relevanta och rimliga men hindren blir för stora i den egna organisationen när åtgärderna ska verkställas”, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte. Foto (montage): Pixabay/Deloitte
Publicerad

Svenska företag misslyckas nästan alltid med sina besparingsmål. ”Vi är mitt uppe i ett viktigt attitydskifte som handlar om att sluta spara sig till tillväxt och istället skapa tillväxt genom att transformera företaget”, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Drygt 90 procent av de tillfrågade nordiska företagen når inte sina uppsatta besparingsmål, vilket kan jämföras med ungefär 80 procent bland företagen i övriga Europa under 2019. Målsättningarna är det inget fel på. Företag i Norden siktar högre som grupp än andra företag globalt sett. Fyra av tio tillfrågade nordiska har mål över 20 procent, vilket också är mer dubbelt så många som 2016. Det visar revisions- och konsultföretaget Deloittes rapport Cost Survey.

– De största utmaningarna för företag är genomförandet av besparingarna och att sätta rimliga mål. Företagens besparingsmål är ofta relevanta och rimliga men hindren blir för stora i den egna organisationen när åtgärderna ska verkställas, säger Jonas Malmlund, partner på Deloitte.

Vad kan företagen göra bättre för att nå sina sparmål?
– Utöver att sätta rimliga mål, som är baserade på data och insyn i kostnadsstrukturen, behöver fler företag jobba löpande med kostnadsbesparingsprogram tvärs hela företaget för att undvika punktlösningar eller för många små piloter på nya tekniker som körs i silo utan att nå de högt ställda målen.

Annons

Rapporten visar att nordiska företag nu på allvar har börjat inse behovet av att investera i nya digitala lösningar som en del av sina program för ökad effektivitet och – inte minst – lägre kostnader. Den digitala utvecklingen ställer krav på styrelse och ledning att förstå teknologierna på nya sätt. Traditionellt har ansvaret hamnat hos CFO, men de nya lösningarna måste omfamnas av hela verksamheten.

– Det här tycks flera ledande företag förstå. Vi ser tecken på att företag i Norden ganska snabbt skulle kunna ta ledningen när det gäller att införa banbrytande nya digitala lösningar, säger Jonas Malmlund.

Rapporten Cost Survey lyfter också fram fördelarna med att tidigt börja nyttja den digitala teknikens omvandlingskraft, inte bara för att effektivisera sina kostnadsstrukturer. Arbetet påverkar nytänkande inom flera andra områden. Det kan gälla infrastruktur, automatisering, kognitiv teknik, affärsintelligens och molnbaserade ERP-system.

Annons

– Vi är mitt uppe i ett viktigt attitydskifte som handlar om att sluta spara sig till tillväxt och istället skapa tillväxt genom att transformera företaget, förklarar Jonas Malmlund.

Att flera nordiska företag är välvilligt inställda till att investera i ny teknik som till exempel automatisering, kognitiv teknik, affärsintelligens och molnbaserade ERP-system för att genomföra en större transformation av verksamheten ger enligt Jonas Malmlund effekter både på produktivitet och kostnader.

– Historiskt sett har företag i högre utsträckning fokuserat på att spara och jobba enbart med kostnadssidan. Nu ser vi ett skifte som innebär att företagen börjar arbeta med en transformation av hela verksamheten.

Annons
Annons