Bank

Transferator vänder till vinst

Nettoomsättningen steg till 10,3 miljoner kronor (1,2).

Uppdaterad 2016-02-26
Publicerad 2016-02-26

Riskkapitalbolaget Transferator vände till vinst i fjärde kvartalet 2015. Nettoomsättningen steg till 10,3 miljoner kronor (1,2), medan rörelseresultatet blev 2,7 miljoner kronor (-1,0).

Resultatet efter finansnetto landade på 3,9 miljoner kronor (-0,1), medan nettoresultatet exklusive minoritet uppgick till 3,4 miljoner kronor (-0,5).

Substansvärdet var 0,95 kronor per aktie per den 31 december och koncernens likvida kontanta medel slutade på 5,1 miljoner kronor vid årsskiftet.

Under 2015 har Transferator sålt innehav i Skeppsbron 6 och C Security Systems för 11 miljoner kronor. Samtidigt gjorde bolaget investeringar för 3,4 miljoner kronor.

Platsannonser

Logga in