Konsult

Transcendent ser ingen avmattning

Konsultbolaget Transcendent Group har lämnat rapport för tredje kvartalet, den första sedan noteringen på First North. Intäkterna är upp 24 procent jämfört med föregående år.

Uppdaterad 2019-11-20
Publicerad 2019-11-20

Transcendent Group är verksamt inom GRC – governance, risk och compliance – ungefär organisationsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad. Företaget har också en hel del techverksamhet.

– Sett till marknadsutvecklingen i stort ser vi fortsatt god efterfrågan på tjänster inom GRC och inga tecken på konjunkturavmattning, säger vd Martin Malm i kvartalsrapporten.

Rapporten visar att Transcendent gör en förlust på 1,3 miljoner kronor i tredje kvartalet, vilket är en förbättring med 61 procent jämfört med motsvarande period 2018.

I oktober genomförde företaget en nyemission och notering på Nasdaq First North Premier Growth market. Erbjudandet var övertecknat till 175 procent.

– Framöver kommer vi att fortsätta att lägga stort fokus på att attrahera erfarna konsulter som genom Transcendent Groups affärsmodell ges stort eget ansvar och möjlighet att vidareutveckla sina starka personliga varumärken och därigenom attrahera nya kunder, säger Martin Malm.

Han säger också att det finns utmaningar i Sverige eftersom konkurrensen inom främst informationssäkerhetsområdet har ökat. Därför har Transcendent påbörjat ett förändringsarbete där man har sett över sitt erbjudande och dessutom genomför en omorganisation.

Tredje kvartalet 2019 (tredje kvartalet 2018):

  • Totala intäkter uppgick till 40,4 MSEK (32,7), en tillväxt med 23,6 procent jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA uppgick till 2,2 MSEK (-2,3).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 5,4 procent (-7,1).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,8 MSEK (-3,0).
  • EBIT-marginalen uppgick till -2,0 procent (-9,2).
  • Resultat före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-3,3).
  • Kassaflödet uppgick till 3,2 MSEK (-1,6).
  • Medelantalet anställda uppgick till 127 personer (100).

 

Platsannonser

Nyheter