Revision

Transcendent Group fortsätter att leverera internrevision till statliga myndigheter i Sverige

Transcendent Groups svenska dotterbolag deltog i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling avseende revisions- och granskningstjänster och är nu en av fyra leverantörer som har fått förtroende att leverera internrevisionstjänster till statliga myndigheter. Totalt omfattas 467 organisationer av avtalet.

Publicerad 2020-06-04

Avtalet är ett ramavtal som nyttjas genom avrop med så kallad förnyad konkurrensutsättning mellan de fyra leverantörerna. Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom revision- och granskning för internrevision. Med det avses bland annat granskning av projekt, intern styrning och kontroll, compliance, samt granskning av operativa och strategiska risker som berör organisationens kärnverksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det vi ser efterfrågas av statliga myndigheters internrevision är resursförstärkning vid till exempel vakanser. Andra efterfrågade tjänster är kompetensförstärkning i granskning av bland annat IT-styrning, digitalisering, förändringsledning, portfölj- och projektstyrning och dataanalyser, säger Charlotte Eklund stf avdelningschef Audit & Governance i en skriftlig kommentar.

Ramavtalet gäller från 2 mars 2020 och löper på två år med möjlighet till två års förlängning. Förutom samtliga statliga myndigheter under regeringen är det flera andra organisationer som har valt att få möjlighet att avropa från detta avtal.

–Vi ser nu att myndigheterna börjar nyttja avtalet. Vi har redan lämnat avropssvar och utför för närvarande ett av de första uppdragen som avropats. I de kontakter vi har med myndigheternas internrevisioner får vi indikationer på att behov finns av att avropa stöd under hösten. Trots Corona tycks många myndigheters internrevisioner fortsätta i stort enligt plan, säger Charlotte Eklund.

Platsannonser