Kungens Kurva
Foto: Kungens Kurva Shoppingcenter
Fastigheter

Transaktionsvolym för handelsfastigheter i Stockholm på rekordnivåer

Transaktionsvolymen för handelsfastigheter i Sverige ökade under årets första nio månader, i Stockholm med hela 141 procent.

Uppdaterad 2020-10-28
Publicerad 2020-10-28

Coronapandemin till trots ökade intresset för handelsfastigheter under årets första nio månader. Transaktionsvolymen uppgick till totalt 14,9 miljarder kronor för sammanlagt 49 affärer, vilket motsvarar en ökning med 6 procent av totala transaktionsvolymen jämfört med motsvarande period föregående år. Det visar ny statistik som Datscha tagit fram. 

– Under årets tre första kvartal står handelssegmentet för mycket starka siffror sett till transaktionsvolym. Det omsattes handelsfastigheter till ett värde närmare 15 miljarder kronor och det är en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år, säger Kristina Andersson, analyschef på Datscha.

Transaktionsvolymen för handelsfastigheter ökade från 14,1 miljarder kronor till 14,9 miljarder kronor om man jämför perioden januari-september 2020 och 2019, samtidigt som antalet transkationer minskade från 69 till 49 under perioden. Transaktionsvolymen under motsvarande period 2018 uppgick till 12,8 miljarder kronor med sammanlagt 69 affärer.

– Trenden är att det är volymhandel som köps och säljs. Den stora marknaden är Stor-Stockholm där transaktionsvolymen av handelsfastigheter uppgick till 7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 141 procent jämfört med samma period i fjol. Det är den näst högsta volymen sedan finanskrisen i 2008, säger Kristina Andersson.

Köpcentrums omsättning ökar trots e-handelns framfart

Medan coronapandemin inte lyckats bromsa transaktioner av handelsfastigheter så har inte heller e-handeln lyckats stoppa tillväxten av omsättningen för Sveriges köpcentra. Den årliga kartläggning av Sveriges köpcentrum och handelsområden som HUI Research, Datscha och Nordic Council of Shopping Centers, NCSC, tagit fram visar att Sveriges 375 köpcentrum och handelsområden ökade sin omsättning med 6,7 miljarder kronor under helåret 2019, motsvarande en tillväxt på 2,0 procent under 2019.

Störst av alla handelsplatser i Sverige 2019 var Kungens Kurva Handelsområde med en omsättning om 7 812 miljoner kronor, följd av Barkarby Handelsplats Stockholm Quality Outlet Stockholm med en omsättning om 6 246 miljoner kronor. 

Handlesfastigheter
Tabell: Sveriges 10 omsättningsmässigt största handelsplatser
Källa: HUI Research, Datscha och Nordic Council of Shopping Centers, NCSC

Ökning inom kontorsfastigheter

Även transaktionsvolymen för kontorsfastigheter ökade under niomånadersperioden januari-september, till 38,9 miljarder kronor för totalt 54 affärer, jämfört med 34,3 miljarder kronor och 69 affärer under motsvarande period 2019. Under 2018 uppgick transakationsvolymen för kontorsfastigheter till 25,8 miljarder kronor och 79 affärer.

Platsannonser