Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm
Finans

"Transaktionsmarknaden går starkt i Sverige"

Sverige ligger på sjätte plats i ranking av världens mest attraktiva länder för företagstransaktioner och börsnoteringar. "Intresset för svenska och nordiska företag är stort från utländska investerare" säger Anders Fast, managing partner på Baker McKenzie. 

Uppdaterad 2017-11-24
Publicerad 2017-11-24

Sverige rankas som det sjätte mest attraktiva landet för förvärv och fusioner samt börsnoteringar. Antalet företagsaffärer ökar och under 2017 beräknas värdet på företagsaffärer i Sverige uppgå till 30,3 miljarder US-dollar och värdet på börsnoteringarna att uppgå till 2,7 miljarder US-dollar. 

Det visar Global Transactions Forecast, en ny rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics, som prognostiserar företagstransaktioner och börsnoteringar på 40 marknader fram till år 2020. 

Den globala transaktionsvolymen förväntas nå en topp 2018.

2017 väntas de företagstransaktioner som involverar svenska företag att uppgå till 30,3 miljarder US-dollar. Det är en kraftig ökning jämfört med 2016 då värdet uppgick till 12,5 miljarder US-dollar. Framförallt SCAs delning till två separata bolag, men också Sveriges positiva transaktionsklimat, bidrar till ökningen 2017.

2018 beräknas värdet på företagstransaktioner i Sverige uppgå till 17,2 miljarder US-dollar, för att sedan mattas av något till 2020. Värdet på börsnoteringarna väntas uppgå till 2,7 miljarder US-dollar under 2017, för att nå en topp på 3,5 miljarder US-dollar 2018. Därefter väntas en nedgång.   

Ökad global M&A-aktivitet 2018 


Globalt sett väntas värdet på företagstransaktionerna att öka till mer än 3 biljoner US-dollar under 2018, framförallt drivet av minskade ekonomiska och politiska risker och en mer positiv makroekonomi. Till den positiva utvecklingen hör ökande världshandel och ekonomisk tillväxt, högre aktievärderingar och utsikterna för billigare finansiering på tillväxtmarknader.


Under 2017 väntas förvärvs- och fusionsaktiviteten att vara högst inom bland annat konsumentvarusektorn, en trend som förutspås hålla i sig 2018.

Efter 2018 väntas emellertid en avmattning för både företagstransaktioner och börsnoteringar i Nordamerika och Europa. För resten av världen kommer en konjunkturnedgång först efter 2019.

– Vi är mer positiva till transaktionsmarknaden globalt så länge som frihandeln inte bromsas. Vi ser en ökad aktivitet för både företagstransaktioner och börsnoteringar i takt med att företagsledare och investerare ser bättre förutsättningar för förvärv och nya börsnoteringar. Dock finns hot såsom en hård Brexit och ett NAFTA som kollapsar. Företag kommer att behöva fortsätta att verka för frihandel och ramverk som förenklar investeringar, säger Anders Fast, managing partner på advokatbyrån Baker McKenzie i Stockholm, i ett pressmeddelande. 


God marknad i Sverige 


–  Vi ser en mycket god marknad för transaktioner i Sverige och räknar med fortsatt hög ökad aktivitet under 2018 som en följd av vårt gynnsamma transaktionsklimat med låga räntor. Vi ser också att private equity-bolag vänder sig till aktiemarknaden för att avyttra bolag i större utsträckning än tidigare, säger Anders Fast.

Sverige attraktivt


Baker McKenzies och Oxford Economics rapport sammanfattar även 40 länders nuvarande ekonomiska förhållanden och rankar dem enligt en ”Transactions Attractiveness Indicator” i syfte att kartlägga hur attraktivt respektive land är för företagstransaktioner och börsnoteringar. Sverige hamnar på sjätteplats efter Hong Kong, Singapore, Luxemburg, Schweiz och Nederländerna. Till några av de faktorer som gör Sverige attraktivt hör den låga kreditrisken, effektivitet i förvaltningen, legal struktur och att det är lätt att göra affärer här.

– Intresset för svenska och nordiska företag och know-how är stort från utländska investerare. Här finns en stark entreprenörsanda och många tillväxtföretag, vilket gör Sverige och övriga Norden till attraktiva länder att investera i, säger Anders Fast i pressmeddelandet.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in