Fastigheter

Transaktionsmarknad på rekordnivåer

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till hela 152 miljarder under årets tre första kvartal, vilket innebär att 2019 kan ge den högsta noteringen hittills.

Uppdaterad 2019-10-07
Publicerad 2019-10-04

Omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden är hela 37 procent högre än samma period förra året. De senaste tolv månaderna har fastigheter till ett värde om 202 miljarder omsatts. Det visar en sammanställning av fastighetsrådgivaren Savills.

De utländska köparna svarade för närmare 40 procent av transaktionsvolymen motsvarande cirka 58 miljarder, vilket ligger i linje med de volymer som noterades åren före finanskrisen 2008. De svenska investerarna är därmed inne på det tredje året i rad där man är nettosäljare.

Storaffärerna har dominerat årets tre första kvartal och hela 35 affärer med ett underliggande fastighetsvärde över 1 miljard har genomförts. Detta är tio fler jämfört med helåret 2018 och tre fler en helåret 2016, som var det år då den högsta volymen noterades. Den genomsnittliga affärsvolymen under 2019 uppgår till hela 400 miljoner, vilket är den högsta noteringen hittills. Hela två tredjedelar av transaktionsvolymen avser portföljtransaktioner.

–Trots ett avsvalnande konjunkturläge, så är intresset för fastighetsinvesteringar urstarkt. Räntorna har fallit de senaste månaderna och det ter sig alltmer osannolikt att Riksbanken höjer räntan på kort sikt, vilket därmed skapar ett fortsatt gynnsamt läge för fastighetsinvesteringar, säger Peter Wiman, Analyschef på Savills, i en skriftlig kommentar.

Omsättningen avseende lager-, logistik- och industrifastigheter summerar till strax under 25 miljarder under 2019, vilket innebär en rekordnotering för segmentet. Det tidigare rekordet låg på 24 miljarder. För renodlade logistikfastigheter uppgår omsättningen till strax över 13 miljarder, vilket även det är en ny rekordnivå.

– Intresset för kontors- och logistikfastigheter är fortsatt starkt. Intressant nog har vi de senaste månaderna sett ett ökat intresse för handelsfastigheter, men inte på samma avkastningsnivåer som noterades åren före finanskrisen, kommenterar Niklas Zuckerman, Transaktionschef Savills.

Platsannonser