Fastigheter

Transaktionerna på fastighetsmarknaden ökar

Transaktionsvolymen på den kommersiella fastighetsmarknaden har ökat med 2 procent. En ny rapport från Datscha visar att transaktionsvolymen är den näst högsta sedan finanskrisen 2008 samt att intresset från utländska investerare är fortsatt stark.

Publicerad 2019-03-19

Transaktionsvolymen på den kommersiella svenska fastighetsmarknaden uppgick till 179 miljarder kronor under 2018 enligt statistik från Datscha. Det är en ökning med 2 procent i jämfört med 2017 och den näst högsta transaktionsvolymen sedan finanskrisen 2008

- Intresset för fastighetsinvesteringar är fortsatt starkt i dagens marknadsläge med låga räntor. Statistiken visar att fastigheter är en fortsatt attraktiv placeringsform och den eventuella oron för en inbromsning på marknaden verkar inte ha påverkat affärerna, säger Kristina Andersson som är Global analyschef på Datscha.

Statistiken visar även att intresset från utländska investerare är fortsatt starkt. Hela 27 procent av transaktionsvolymen består av utländskt kapital.

- Det alltjämt låga ränteläget skapar stora kapitalflöden till länder med god tillväxt. Dessutom har den svenska valutan försvagats, vilket gjort Sverige till en het marknad för utländska investerare, säger Kristina Andersson.

När det gäller typer av fastigheter stod Bostäder för den högsta transaktionsvolymen med 63,5 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 45 procent i jämförelse med 2017. Sedan följer kontor och handel med transaktionsvolym på 38,5 respektive 22,5 miljarder kronor.

- Det är det starkaste året någonsin för bostadssegmentet, säger Kristina Andersson.

Fortsatt hög aktivitet förväntas under 2019, enligt Datscha. ”Trots påbörjade räntehöjningar från Riksbanken ser fastigheter ut att vara ett fortsatt intressant placeringsalternativ. Det syns mycket få tecken på en avkylning. Utländska investerare fortsätter attraheras av Sverige som i ett internationellt perspektiv uppfattas som en politiskt stabil marknad”, framgår det av pressmeddelandet.

Det stora frågetecknet är den privata bostadsmarknaden. Bostadspriserna i Sverige har ökat med 32 procent på bara fem år.

– Bostadsmarknaden har haft ett svajigt år med en sjunkande byggtakt. Sverige toppar listan när Oxford Economics gjorde en sammanställning över länder i världen med mest riskfyllda bostadsmarknader. Värderingarna är väldigt höga och det har varit en lång bostadsboom. Men även skuldnivåerna är höga och en betydande del av skulderna är i rörlig ränta. Efter att bostadsrättsmarknaden svajat rejält det senaste året så har svårsålda bostäder ombildats till hyresrätter istället, säger Kristina Andersson.

Platsannonser