FinansNyhet

Trakasserier inom bankbranschen – så ser statistiken ut

Publicerad

Andelen anställda inom bankbranschen som har utsatts för sexuella trakasserier i någon form under de senaste tolv månaderna på arbetsplatsen är 1,5 procent.  Det visar en färsk undersökning.

Camilla Jonsson

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Svenska Bankföreningen bland anställda i elva banker. I en jämförande undersökning med tjänstemän i den privata sektorn visar bankbranschen i stort genomgående bättre resultat. Det skriver Svenska Bankföreningen på sin hemsida.

– Våra medlemsbanker har under många år arbetat för en sund företagskultur där trakasserier av olika slag inte ska få förekomma. Vår bild, innan undersökningen genomfördes, var att trakasserier generellt och sexuella trakasserier specifikt i bankbranschen inte är vanligt förekommande, vilket också undersökningen bekräftar, det säger Gunilla Grenö, vd för BAO i en skriftlig kommentar.

– Vi kan dock konstatera att det förekommer kränkande beteenden och det är helt oacceptabelt. Nu ska vi arbeta vidare med de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de problem som finns.

Annons

Undersökningen genomfördes under februari 2020 då samtliga anställda i elva gemensamma medlemsbanker, däribland de största bankerna i Sverige, fick möjligheten att svara på en omfattande webbundersökning. Den riktade sig till närmare 40 000 anställda varav drygt 17 000 personer svarade.  Några månader tidigare i oktober/november 2019 genomförde Kantar Sifo en jämförbar undersökning bland privata tjänstemän.  

När det gäller trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, i en arbetssituation under de senaste tolv månaderna uppger 7,3 procent av anställda inom bankbranschen att de har blivit utsatta. Även här är resultatet lägre än motsvarande andel för de privata tjänstemännen.

– Det ska råda nolltolerans mot alla kränkande beteenden – trakasserier generellt och sexuella trakasserier specifikt. Anställda i bankbranschen ska känna sig trygga på sina arbetsplatser och vi måste fortsätta att målmedvetet arbeta för att alla former av kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier inte ska förekomma, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i en presskommentar.

Annons

Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om det förekommer trakasserier generellt och sexuella trakasserier specifikt i bankerna och i vilken omfattningen detta sker, i vilka situationer det förekommer, av vem och hur arbetsgivaren hanterar frågan. I undersökningen ingår också att kartlägga medvetenhet och kunskap om problematiken hos chefer och andra personer med personalansvar, samt vilka hinder de upplever för att motverka trakasserier och vilket stöd de önskar.

I undersökningen tas även de anställdas attityder till vad som är att betrakta som sexuella trakasserier upp. Anställda inom finansbranschen anser i högre grad att fler ageranden är att betrakta som sexuella trakasserier än tjänstemän i privat sektor.

Annons