Finans Nyhet

”Traditionell redovisning försvinner”

Publicerad

Nyligen inledde SEB ett samarbete med PE Accounting – som automatiserar bokföring. Realtid fick en intervju med fintech-uppstickarens vd Olle Rydqvist. ”Dagens entreprenörer behöver bokföringsdata i realtid”, säger han.

Nyligen stod det klart att SEB inleder ett samarbete med fintech-bolaget PE Accounting – ett fintechbolag som automatiserar allt från bokföring till återrapporter, fakturering och transaktioner. 

Grundare är Olle Rydqvist, som även är vd, Andreas Granstedt, som kläckte affärsidén och som numera är ledamot, samt tredje Matthias Hjalmarsson.

Realtid.se fick en intervju med vd:n Olle Rydqvist. Han är uppvuxen i Enskede söder om Stockholm och var tidigare revisor på Grant Thornton, men har alltid gillat entreprenörskap.

Annons

– Det är roligare att bygga bolag, än att granska. I gymnasiet drev jag bolag och läste sedan Entreprenörskapsprogrammet på Södertörn. Jag startade även en idrottsförening när jag var 16 och har alltid haft stort intresse för ledarskapsfrågor, vilket mina medgrundarkollegor inte har, säger han till Realtid.se.

Ändå blev du revisor?
– Ja (skratt), mest chockad blev nog pappa, som mer såg en entreprenör i mig. Men Grant Thornton ”fiskade upp mig” på en arbetsmarknadsdag på Södertörn. Och beslutsunderlag för företagande, i form av exempelvis revision har alltid varit en drivkraft för mig. Det var också den enda revisionsfirman jag sökte.

En bekant – som visste att Olle Rydqvist ändå drömde om egen firma – tipsade 2011 om entreprenören Andreas Granstedt. Det visade sig vara en perfekt matchning. Samma år starade de PE Accounting.

Annons

– Vi hette ”Proaktiv ekonomi” från början och vår idé förenades kring en delad uppfattning om att bokföring till stor del är till för beslutsfattande men egentligen inte för myndighetsrapportering. Det var tanken när bokföring uppfanns i norra Italien någon gång på 1400-talet, berättar Olle Rydqvist.

Bolaget erbjuder sedan dess en automatiserad outsourcing-tjänst. Men det bistår även med redovisningskonsulter som gör månadsbokslut och rådgivning åt kunder.

– Dagens entreprenörer behöver få bokföringsdata i realtid för att kunna fatta snabba beslut. Men när vi körde igång fanns det inga sådana tjänster. Snarlika system riktade sig till redovisningskonsulter. Vi ville vända oss direkt till slutanvändaren och byggde allt inhouse själva.

Annons

Har ni någon extern hjälp?

– Mycket gör vi själva men vi köper faktiskt in it-revision från Grant Thornton, så att kunder känner sig trygga med hur vi använder data. Vi tar även hjälp kring avtalshantering och av SRF, Sveriges redovisningskonsulters förbund.

Startkapitalet på en 1 miljon kronor skyfflade de in själva under uppstarten. Drygt fem år senare, i januari 2016, fick de in kapital genom att sälja 40 procent av företaget till investeringsbolaget Alfvén & Didrikson, vars medgrundare Måns Alfvén, sedan dess, är ordförande i PE Accounting.

Men fintech-startupen behövde även ett banksamarbete. Grundarna fick snabbt upp ögonen för SEB.

– Det är den bank som de flesta av våra företagskunder använder. Så redan runt 2012 började vi att uppvakta SEB, och inledde ett nära samarbete med bankens kontor vid Sergels torg, för att kunna bygga vår kundbas därifrån, berättar Olle Rydqvist.

Men för att ta nästa steg behövde PE bevisa sig i konkurrens med bland andra Visma och Hogia – bolag som erbjuder mer traditionella bokföringssystem. De säljer främst till redovisningskonsulter – medan PE Accounting säljer direkt till bolag.

I slutet av förra året stod det klart att SEB-samarbetet var i hamn. PE har även ett partnerskap med SEB-ägda Capcito som erbjuder automatiserad företagsutlåning. 

– De gör mycket bättre kreditbedömning än vad klassiska bolag kan drömma om. De kan även ställa frågor direkt mot vår databas, exempelvis exakt hur många gånger en viss kund har fakturerats mot en viss kund, vem som attesterade en faktura och när den betalades, säger han.

SEB bidrar i sin tur med realtidsdata. Allt som går via bankgirocentralen, BGC, har PE redan koll på. Men sedan är det många andra transaktioner som inte går den vägen; exempelvis utlandsfakturor, autogiro och utlandsbetalningar – samt bankens egna avgifter.

Genom banksamarbetet får PE även den informationen, och kunderna kan även skicka utlandsbetalningar. För att godkänna en faktura så behöver företagskunden bara logga in i PE:s system.

Vad hoppas ni att partnerskapet leder till?

– Det övergripande målet är att ge högre värde till våra kunder. Men vi kan också hjälpa varandra kommersiellt. Vi jobbar med ett kundsegment som är attraktivt för SEB med bolag som omsätter mellan 10 och 100 miljoner. Sedan vill vi ju också fortsätta stärka vår tekniska integration.

Vad har ni för kunder sedan tidigare?

– I dag har vi ungefär 500 tjänsteföretagskunder som omsätter över 5 miljoner och som har över fem anställda. Våra största kunder omsätter en halv miljard. Vi har lämnat bolag som omsätter under 5 miljoner. För där är det svårt att skapa automatik, då man ofta vill ha en ganska händelsestyrd bokföring. Vi är intresserade av processer och flöden och då är banken en viktig koppling för det som händer på bankkontot. 

PE riktar sig främst mot svenska it- och management-konsulter, mediebyråer och SAAS-bolag (”software as a service”). Det är bolag som typiskt omvandlar arbetstid till kundfaktura och lönespecifiktioner. 

Nu tittar PE även på finska bolag.

– Det är det nordiska land vi spanat mest på inför en eventuellt framtida expansion. Det finns hög teknisk medvetenhet där och många SAAS-bolag. Men vi är fortsatt främst fokuserade på Sverige, där vårt kundsegment omsätter många miljarder, sett till outsourcing. Därmed är vår omsättning 64 miljoner bara en mikrodel av det. Så vi har känt att vi öser på ett tag till här, säger Olle Rydqvist och fortsätter:

– Målbilden är samtidigt att vi ska in i ett eller kanske två av de nordiska länderna de kommande två åren. Men det är inte helt lätt för löne- och skattesystem ser olika ut i de nordiska länderna. 

När når ni svarta siffror?

– Förra året backade vi lite grand på grund av investeringar. Annars har vi sedan starten oftast gått plus minus noll. Vårt mål är att göra det i år. Vi siktar alltid på att använda varenda krona för tillväxt. Målet är att växa med 50 procent i nettoomsättning till noll kronor på sista raden. I år omsätter vi som sagt 64 miljoner. Året innan var det 42 miljoner.

När ersätter era automatiserade system revisorn?

– Vi håller oss ifrån revision. Men, ja, det finns en jättepotential där också. [Startupen] Weaudit är nog de enda, än så länge i Sverige. Och det finns stor potential. Men än så länge har det inte hänt så mycket på det området. Det blir dock svårare att automatisera hela revisionsprofessionen, som har mer inslag av rådgivning. 

Redovisningsekonomerna blir däremot färre i framtiden. De som blir kvar får andra roller. PE:s egna redovisningsekonomer jobbar redan med mer kvalificerade arbetsuppgifter.

– 95 procent av våra verifikat görs av en dator. Det handlar dels om att lägga in bokföringsordrar i system med ”debit och kredit”. Sedan ”filas” ett underlag digitalt med rätt taggar eller i en fysisk pärm, säger Olle Rydqvist.

Redovisningsekonom låter inte som ett framtidsyrke?

– Det beror på hur rollen definieras. Våra redovisningsekonomer bistår kunder med att sätta ihop rapporter så att de blir begripliga. De tar också kundmöten och en rådgivande roll i diskussioner kring exempelvis årsredovisningar.

– Men om man istället definierar ekonomisk redovisning på ett mer traditionellt sätt, som ett rent hantverk, så är det rätt dött inom några år. Det behövs inte lika många ”debit- och kredit”-ekonomer.

En annan het teknologi vid sidan av automatisering och algoritmer är blockchain, tekniken bakom kryptovalutan Bitcoin. Olle Rydqvist ser flera fördelar med tekniken.

– Det är absolut intressant med blockchain i bokföring, eftersom information inte kan manipuleras i blockkedjan som skapar spårbarhet.

Ett problem är dock att data inte kan raderas. Det medges inte av algoritmen. Men enligt EU:s nya dataskyddslag GDPR ska kundinformation lätt kunna tas bort. Det gäller även bokföringsunderlag, som får lagras i åtta år som längst. Ett annat bekymmer är att de som replikerar en blockkedja också får med sig all dess data.

– Man har exempelvis upptäckt personer som lagrat länkar till Darkweb [samlingsnamn för information som inte är sökbart via sökmotorer] och barnpornografiska bilder i Bitcoins blockchain-nätervk. Alla med kopia av Bitcoins blockkedja, har nu per definition också denna information, vilket är olagligt. Så vi ligger inte längst fram på blockchain-området men vi följer debatten.

Hur har er GDPR-implementernig fallit ut?

– Det har ju rent tekniskt tagit mycket av våra utvecklingsresurser, som vi hellre hade lagt på andra saker. Men det är sunt att man som samhällsmedborgare får kontroll över sina personuppgifter.

Mest tidskrävande har varit att skapa den raderat-knapp, som tar bort all historik om användare. En svår uppgift då data ”är olika trådar genom systemet på otroligt många olika ställen”. En annan utmaning har varit att samtidigt spara bokföringsdata i 7-8 år.

– Det har varit en svår gränsdragning där man måste vara kvar i bokföringsunderlaget men inte på andra ställen. Bokföringslagen går före där. Vi har en exportfunktion sedan tidigare. Men det nya är att man ska kunna radera räkenskapsåret efter åtta år.

Annons