SEB:s vd och koncernchef, Johan Torgeby. Foto: SEB
Bank

Torgeby: "Vi är rätt positionerade"

SEB redovisar ett rörelseresultat på 4 598 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 med en räntabilitet på 11,2 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 17,8 procent. 

Uppdaterad 2020-07-17
Publicerad 2020-07-15

SEB redovisar ett rörelseresultat på 4 598 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020.  Som väntat hade SEB jämförelsestörande poster på minus 1 miljard kronor.

SEB meddelar också att man inte kommer överklaga den miljardbot som banken fått från FI i spåren av penningtvätthärvan. 

– Trots att SEB inte håller med om FI:s beslut i alla delar så har banken efter en samlad bedömning beslutat att inte gå vidare med ett överklagande. Härmed har alla svenska och baltiska tillsynsmyndigheter avslutat sina tillsynsärenden av SEB:s arbete mot penningtvätt, skriver banken i rapporten.

Räntenettot uppgick till 6 047 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 4 364 miljoner. Där låg snittprognosen på 4.297 miljoner. Kreditförlusterna var 2 691 miljoner kronor.

Räntenettot minskade med 2 procent jämfört med det föregående kvartalet.

– Räntesänkningen från Federal Reserve i USA ledde till en tillfällig negativ effekt på räntenettot; samtidigt påverkades nettoresultatet från finansiella transaktioner positivt.

Räntenettot ökade med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Provisionsnettot minskade med 6 procent jämfört med första kvartalet till följd av lägre betal- och kortprovisioner.

Provisionsnettot minskade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Nettoresultatet från finansiella transaktioner ökade till 3,5 miljarder kronor från -0,8 miljarder i det första kvartalet.

Rörelsekostnaderna ökade med 1 procent jämfört med förra kvartalet men var i princip oförändrade jämfört med motsvarande period förra året.

Kostnadsutvecklingen fortsätter att vara i linje med kostnadsmålet på 23 miljarder kronor (+/- 200 Mkr) givet 2018 års valutakurser.

SEB:s vd och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

– Förväntade kreditförluster, netto, ökade till 2,7 miljarder kronor då vi fortsatte reservera i linje med IFRS 9, drivet av en uppdaterad makroekonomisk prognos. Vi har tidigare kommunicerat att en förväntad kreditförlustnivå på cirka 6 miljarder under 2020 skulle vara ett bra utfall givet den allvarliga ekonomiska nedgången. När nu ytterligare ett kvartal har gått tror vi att sannolikheten för den nivån har ökat, utifrån den makroekonomiska prognosen i SEB Nordic Outlook. Det är dock svårt att sia om framtiden. Trots motvinden nådde vi ett rörelseresultat på 4,6 miljarder kronor med en avkastning på eget kapital på 8,7 procent.

– Trots vissa tecken på ökad optimism, präglades det ekonomiska läget fortsatt av ovisshet och oklarheter. Följderna av covid-19-pandemin påverkade det rapporterade finansiella resultatet, medan den underliggande affären fortfarande var stark. Finansmarknaderna återhämtade sig, men den positiva effekten motverkades delvis av högre förväntade nettokreditförluster. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 90 procent jämfört med det första kvartalet 2020 men minskade med 8 procent jämfört med det andra kvartalet 2019. SEB:s kapitalbuffert ligger 410 baspunkter över kravet och vi är rätt positionerade för att fortsätta hjälpa våra kunder igenom dessa utmanande tider.

Texten uppdateras.

Platsannonser

Logga in