Lisa Synning och Astrid Samuelsson, fondförvaltare på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken
Lisa Synning och Astrid Samuelsson, fondförvaltare på Handelsbanken. Foto: Handelsbanken
Fonder

Toppbetyg till Handelsbankens fondförvaltare

Handelsbankens fondförvaltare Lisa Synning och Astrid Samuelsson tillhör de högst rankade kvinnliga svenska fondförvaltarna i en årlig genomgång av brittiska rankingföretaget Citywire. 

Publicerad 2020-11-11

Citywire gör årligen en internationell ranking av fondförvaltare inom respektive kategori, både kvinnor och män. Enligt Citywires årliga genomgång är bara 11 procent av fondförvaltarna i Europa kvinnor. 

Citywire följer fler än 16 000 fondförvaltare som hanterar över 22 000 fonder som finns tillgängliga på 42 marknader. För att kvalificera sig för en ranking måste fondförvaltaren leverera en positiv riskjusterad avkastning över rullande 36-månader. De förvaltare som har flera fonder mäts över ett snitt. Analysen utgår från förvaltarens kategori och prestation aggregerat över tid. 

Handelsbanken Fonder hör till de mest vinstrika fondbolagen tillsammans med Swedbank Robur och Lannebo. Under 2109 ökade bankens fondverksamhet med 8 procent till 1,2 miljarder.

Under de senaste veckorna har det ramlat in positiva rankingnyheter för Handelsbanken, Handelsbanken Liv har högst kundnöjdhet av de stora bankerna bland tjänstepensionskunder, enligt en färsk undersökning av Svenskt Kvalitetsindex, och banken fick dessutom dela på förstplatsen tillsammans med Swedbank i Prosperas årliga kundnöjdhetsmätning, Corporate Banking 2020 Real Estate Sweden.

Och nu topprankas bankens fondförvaltare Lisa Synning, Tillväxtmarknad Tema och ansvarig för förvaltarteamet Tema tillväxtmarknader och Astrid Samuelsson, Hälsovård Tema och ansvarig för teamet utvecklade marknader, bland kvinnliga svenska fondförvaltarna i årets genomgång av Citywire.

– Det är alltid roligt när våra förvaltningsresultat uppmärksammas, och det är synd att det finns så få kvinnliga förvaltare. Detta kan förhoppningsvis ge lite råg i ryggen och motivation till andra kvinnor att satsa på en karriär inom fondförvaltning, säger Astrid Samuelsson. 

– Vi koncentrerar oss på väldigt långa strukturella trendförändringar, och vi fokuserar långsiktigt och hållbart. Vi förvaltare samarbetar vilket innebär att vi diskuterar trender och har en gemensam syn på analys. Vår gemensamma ledstjärna är att hitta en strukturell tillväxt. Sen gör vi det inom lite olika delar av världen, säger Lisa Synning om förvaltningsstrategin.

Platsannonser

Logga in