Fastigheter

Tobin vinstvarnar

Tobin properties vinstvarnar för helåret 2018. Räknar med förluster mellan 25 och 30 miljoner kronor.

Uppdaterad 2019-02-01
Publicerad 2019-02-01

Bostadsutvecklaren Tobin Properties AB reviderar under fredagsmorgonen en sedan tidigare offentliggjord prognos avseende rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 ned till ett negativt resultat om 25 - 30 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Redan inför delårsrapporten den 18 oktober 2018 justerade bolaget prognosen för helåret 2018 ned till 25 – 50 miljoner kronor.

"Marknaden för nyproducerade lägenheter är fortsatt avvaktande. Bolaget har haft ökade kostnader för garantiåtaganden. Styrelsen skriver därtill ned värden på nedlagda kostnader i projekt samt gör en ytterligare nedskrivning av en exploateringsfastighet i Uppsala, vilket gör att vår bedömning av rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 justeras ned från 25-50 MSEK till ett negativ resultat om 25 - 30 MSEK", framgår det av pressmeddelandet.

Vidare skriver bostadsutvecklaren att nedjusteringen görs samtidigt som man "gör bedömningen att Tobins projektportfölj på sikt har potential utifrån både geografiska lägen och fastigheternas och byggrätternas förvärvsvärden".

Platsannonser