Fastigheter

Tobin Properties vänder vinst till förlust

Bostadsutvecklaren Tobin Properties rapporterar en förlust på 7 miljoner kronor under första halvåret i år, visar delårsrapporten.

Publicerad 2018-07-12

Rörelseresultatet uppgick till 3,2 miljoner kronor under det första halvåret 2018. Det kan jämföras med 45,7 miljoner kronor under samma period i fjol.

Resultatet efter skatt blev en förlust på 7,0 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 40,2 miljoner kronor under första halvåret 2017.

Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick till 18 under första halvåret i år, jämfört med 227 under samma period i fjol. Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0, jämfört med 268. Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 493, jämfört med 674.

Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades till ett värde om 62 miljoner kronor, jämfört med 1 064 miljoner kronor under första halvåret i fjol.

“Vårt rörelseresultat under det andra kvartalet slutade på 0,7 miljoner kronor – ett resultat som speglar en avvaktande marknadssituation. I samband med företrädesemissionen i juni justerade vi vår prognos för 2018 ytterligare på grund av marknadsläget och antaganden om och när detaljplaner vinner laga kraft är faktorer som ligger utanför vår kontroll och har stor inverkan på rörelseresultatet. Vi bedömer nu att rörelseresultatet för räkenskapsåret 2018 kommer att uppgå till cirka 75–125 miljoner kronor”, skriver Erik Karlin i sin vd-kommentar till rapporten.

Platsannonser