Nyemission

Tobin Properties emission fulltecknad

Tobin Properties AB:s företrädesemission avslutades fulltecknad. Därmed tillförs cirka 225 miljoner kronor till företaget.

Publicerad 2018-06-28

Tobin Properties AB har genomfört en företrädesemission. Teckningsperioden avslutades den 25 juni 2018. Utfallet visar att emissionen är fulltecknad.

Genom företrädesemissionen tillförs Tobin Properties cirka 225 miljoner kronor.

18 990 990 stamaktier, motsvarande cirka 92,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 680 091 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsåtgärder, vilket motsvarar cirka 3,3 procent av antalet aktier i företrädesemissionen.

Därutöver har 790 834 stamaktier tilldelats garanten, Klövern AB genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, motsvarande cirka 3,9 procent, i enlighet med det garantiåtagande som ingåtts med Tobin Properties. Företrädesemissionen är således fulltecknad.

 

Platsannonser