Finans Nyhet

Titov & Partners ska bygga långsiktigt

Taggar i artikeln

Advokatbyråer
Dimitrij Titov startar ny byrå tillsammans med sex delägarkollegor från Fylgia.
Publicerad

De vill kombinera den stora byråns trygga processer med den lilla byråns effektivitet och nära kundrelationer. Titov & Partners vill också rekrytera, helst kvinnor som på sikt kan blir delägare.

Ännu en ny advokatbyrå har sett dagens ljus i Stockholm. Det är sju delägare från Fylgia som förenats i gemensamma värderingar och visioner, och nu tagit steget att starta eget.

– Att advokatbyråer förökar sig genom delning är ett välkänt fenomen, och att vi ser mycket av det just nu beror naturligtvis på att vi är inne i en högkonjunktur där marknaden skriker efter juridiska tjänster som aldrig förr. När man har full snurr på sin låda är det lättare att ta steget, säger Dimitrij Titov, som lånat ut sitt namn till den nya byrån.

Han kommer även att axla rollen som Managing Partner under uppbyggnadsfasen.

Annons

– Jag tog på mig rollen för att jag är ganska bra på att organisera, men som tur är är mina kollegor väldigt hjälpsamma, säger han och förnekar att han skulle ha varit initiativtagare till byrån:

– Vi är ett gäng som gör det här tillsammans.

Ni är sju män, hur tänker ni kring det?

Annons

– Nu råkade det vara så att vi var ett gäng med män, men det är något vi vill förändra, säger Dimitrij Titov och nämner att han själv sitter i valberedningen i ett antal större börsbolag och är väl medveten om vikten av att rekrytera kvinnor.

De sju delägarna är mellan dryga 30 och dryga 60 år gamla. Samtliga kommer från Fylgia och Dimitrij Titov själv var där i hela 27 år.

– Att jag stannade så länge måste bero på något. Fylgia är en bra byrå med högt i tak och inte alltför hierarkisk. Det har inte varit så att äldre inte lyssnat på yngre och vice versa. Det är klart att det finns en hierarki eftersom man har olika roller, men dynamiken är jätteviktig för att vi ska kunna utveckla verksamheten.

Annons

Därför talar alla nu om platta organisationer och Titov & Partners är inget undantag. Byrån vill ta vara på de äldres erfarenhet och de yngres goda idéer, på samma sätt som de vill ta vara på storbyråns trygga processer och den lilla byråns kostnadseffektivitet.

Vad är det ni vill göra?

– En väldigt viktig del är frågan om vilken ekonomisk struktur som tjänar verksamheten bäst. Den ekonomiska strukturen är ett styrmedel och det är viktigt att bygga ett gemensamt företag där alla arbetar med vad de är bäst på och bygger verksamheten tillsammans.

Titov & Partners kommer att vara uppbyggt som de flesta advokatbyråer, som ett kommanditbolag där varje delägare äger en andel via ett eget bolag. Därtill kommer man att ha ett gemensamt aktiebolag som kommer att vara verksamhetens kärna.

– Advokater är ganska bra på att vilja ta ut vinst, i vart fall när det snurrar på bra. Vår struktur innebär att vi också kan låta vinstmedel ligga kvar i aktiebolaget, säger Dimitrij Titov och understryker att det är den ekonomiska strukturen som avgör långsiktigheten i företaget.

Ett annat uttryck för att den nya byrån vill bygga långsiktigt, enligt Dimitrij Titov, är hur de tänker kring rekrytering:

– Vi kommer inte att rekrytera delägare utifrån utan vi vill i stället bygga underifrån med personer som kommer in i vår byråkultur och utvecklas inom den. Vill man bygga en byrå som ska vara kvar under många år måste man värna om företagskulturen.

En biträdande jurist är precis anställd och två kommer in efter sommaren, varav en är en väldigt senior specialist, avslöjar Dimitrij Titov. Tre är därmed klara och inom kort vill man rekrytera ytterligare fem till sex jurister.

Allt annat lika, kommer ni att välja den kvinnliga kandidaten?

–Ja, absolut. Vi har anställt en kvinnlig jurist som redan börjat. Hon vågade välja vår byrå, vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi får se vad vi får in för ansökningar nu, säger Dimitrij Titov och tänker på den mördande konkurrensen på marknaden för biträdande jurister.

Tre värdeord ska vara vägledande för verksamheten: respekt, lojalitet och ödmjukhet. Dimitrij Titov betonar att det är värden som de flesta advokater delar, men som ändå är värda att sätta på pränt.

– Det är som med uttrycket carpe diem, alla skriver under på det men tillämpar det inte lika ofta i sin vardag. Det är självklara och viktiga värderingar som vi verkligen vill sätta högt på agendan.

Titov & Partners delägare

Björn Djupmark, specialist inom arbetsrätt och tvistelösning

Carl-Anders Sjöberg, specialist inom skatterätt

Dimitrij Titov och Ferid Demirel, specialister inom M&A, bolagsrätt och kommersiella avtal

Jonas Edward, specialist inom tvistelösning, offentlig upphandling och fastighetsrätt

Stefan Gustavsson, specialist inom entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistelösning

Ulf Hökeberg, specialist inom offentlig upphandling och tvistelösning

Annons