Stockholms tingsrätt
Fonder

Tingsrätten nobbar Allra

Domstolen stoppar inte Pensionsmyndighetens säljorder på innehavet i skandalbolagets PPM-fonder, omkring 16 miljarder kronor. Därmed dras snaran kring bolaget åt ytterligare.  

Uppdaterad 2017-03-22
Publicerad 2017-03-22

Allra kastades ut från premiepensionssystemet i förra veckan efter att Pensionsmyndigheten bedömt att bolagets verksamhet stridit mot parternas samarbetsavtal.

I samband med uppsägningen lade Pensionsmyndigheten in en säljorder på innehavet i Allras fyra fonder på PPM-torget – totalt omkring 16 miljarder kronor – som bolaget är skyldigt att utföra enligt europeiska regelverk.

Allra har dock överklagat Pensionsmyndighetens beslut till både förvaltningsrätten och tingsrätten och i samband med detta krävt att Pensionsmyndighetens säljorder stoppas och återkallas.

Efter ett avslag i förvaltningsrätten i måndags (ett beslut som Allra överklagat till kammarrätten) har bolaget nu alltså fått nobben även i tingsrätten.

Domstolen skriver att den “avslår Allras begäran om att tingsrätten tills vidare ska förbjuda Pensionsmyndigheten att lämna order om inlösen av andelar i Fonderna och om att tingsrätten ska förplikta myndigheten att återkalla redan lämnade order om inlösen utan att myndigheten dessförinnan har hörts”.

Detta eftersom tingsrätten inte anser att det föreligger tillräcklig risk för att Pensionsmyndigheten, genom att beredas tillfälle att yttra sig, “omedelbart kommer att genomföra en sabotageåtgärd.”

Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten.

Omkring 102.000 pensionsparare har för närvarande pengar i Allras PPM-fonder. Pengar som inte kommer kunna omplaceras tidigast förrän Allras begäran om säljstopp behandlats i högsta instans.

På tisdagen beslutade ekobrottsmyndigheten att inleda en förundersökning mot fem personer i Allra, inklusive huvudägaren och koncernchefen Alexander Ernstberger, efter att bolaget polisanmälts av Pensionsmyndigheten och revisorsfirman Deloitte.

Realtid.se har sökt Allras styrelseordförande Gunnar Axén för en kommentar.

Platsannonser

Logga in