Fonder

TIN Fonder säljer Tencent

TIN Fonders Core Ny Teknik har sålt sitt innehav i kinesiska Tencent till följd av den politiska situationen i Hong Kong och handelskriget, skriver fondbolaget i sitt månadsbrev för augusti.

Uppdaterad 2019-09-02
Publicerad 2019-09-02

Tencent, ett av fondens största innehav, har sålts till följd av “den politiska situationen i Hong Kong och handelskriget med USA som inte minst gör det svårare för amerikanska fonder att öka sitt ägande i kinesiska bolag”, skriver fondbolaget. 

“I det perspektivet känns det som en onödig risk att äga Tencent under överskådlig framtid och vi väljer att leta intressanta bolag på annat håll.”

Sedan starten i februari har över 50 000 kunder har investerat i fonden Core Ny Teknik, som har ett förvaltat kapitalet på knappt 2,2 miljarder kronor. Fondens största sektor är digitala varumärken som utgör 29 procent, följt av hälsa med en andel om 29 procent och mjukvara som svarar för 25 procent.

Under augusti sjönk andelsvärdet med 1,2 procent, jämfört med värdeutvecklingen för det bredare jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN om minus 0,9 procent. Sedan fondens start 4 februari har andelsvärdet stigit 16,2 procent, medan nordiska småbolag ökat med 9,2 procent. 

 

Platsannonser