FinansNyhet

TIN Fonder investerar i Bambuser

Publicerad

Genom den riktade emissionen tillförs Bambuser 290 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Camilla Jonsson

Bambuser har under covid-19 pandemin upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på Bolagets Live Video Shopping-lösning, med ett accelererande anammande av teknologin från kunder inom diverse industrier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investerare i den riktade emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare så som Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management och TIN Fonder samt befintliga aktieägare så som Murifield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell) och Joel Citron.

Genomförandet av den riktade emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 33,6 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget beräknat efter den riktade rmissionen. Beräknat före den riktade rmissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 50,7 procent. Genom den riktade rmissionen kommer antalet aktier och röster att öka med 54 716 981, från 108 001 988 till 162 718 969. Aktiekapitalet kommer att öka med 2 735 849,05 kronor, från 5 400 099,40 kronor till 8 135 948,45 kronor.

Annons

Bolagets större aktieägare, Murifield Invest, Wellstreet Partners, Ribers Park Fastighets, Ligerism och Sprout Park som tillsammans innehar cirka 33,6 procent av aktierna och rösterna i Bambuser[, har åtagit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för ett godkännande av styrelsens beslut att emittera nya aktier.

Carnegie Investment Bank agerar Sole Global Coordinatior och Bookrunner och Baker & McKenzie agerar legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Annons