Konjunktur

"Tillväxtrecession på väg"

Danske Bank förväntar sig att tillväxten i Sverige gradvis går ned mot noll under det första halvåret och att arbetslösheten letar sig upp mot 8 procent de kommande åren.

Publicerad 2020-01-03

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt och hänvisar till Danske Banks Nordic Outlook som presenterades på fredagen.

Sveriges BNP väntas enligt banken öka 0,9 procent i år och 1,5 procent 2021. I Danske Banks prognos från oktober spåddes en BNP-tillväxt på 1,0 procent i år.

Efter att tillväxten sjunkit ned mot noll under det första halvåret i år väntas den ta lite mer fart under andra halvan av året.

"En tillväxtrecession är på väg", skriver Danske Bank.

Bostadsinvesteringarna utgör fortsatt ett sänke för tillväxten och svaga företagsbarometrar talar för vikande företagsinvesteringar. 

Med Danske Banks inflationsmodell, där inflationen främst drivs av lönerna, innebär detta att löneökningarna fortsatt är alldeles för låga för att generera en inflation i linje med Riksbankens mål på 2 procent.

"Utan en starkt försvagad krona eller stigande energipriser är löneökningarna för låga för att generera 2 procents inflation. Vi menar att det därmed finns en bias i inflationsmålet och att det inte är korrekt att vänta sig 2 procents inflation", skriver banken i prognosen.

Danske Bank spår att kronan kommer att försvagas till 10:80 mot euron om ett år. 

"För att göra det enkelt, om det inte finns någon chans att ändra vare sig inflationsmålet (sänkt), lönebildningen (högre ökningstakt) eller global konsumtionsvaruinflation (högre) kommer SEK att vara under ett konstant deprecieringstryck", skriver banken.

Efter räntehöjningen i december väntas Riksbanken ligga kvar med nollränta hela 2020, men Danske Bank ser det inte som omöjligt att räntan kommer att sänkas på nytt.

 

Platsannonser