Bank

Tillväxt i bolånen hos Landshypotek bank

Landshypotek Bank fortsätter att visa ett starkt resultat och visar tillväxt i både utlåning och sparande. Banken har gått in på bolånemarknaden och är nu på väg mot två miljarder kronor i utlåning. Även utlåningen till jord och skog ökar.

Publicerad 2018-04-26

Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 uppgick till 102,2 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 64,5 miljoner kronor under samma period i fjol. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet för första kvartalet till 87,4 miljoner kronor, jämfört med 97,6 miljoner kronor.

Jämfört med föregående kvartal påverkades räntenettot negativt bland annat av höjd resolutionsavgift, men den underliggande räntemarginalen är fortsatt god och i paritet med första kvartalet förra året, 187,4 (185,5) miljoner kronor.

Kostnaderna är under kontroll och i linje med tidigare kvartal, 106,4 miljoner kronor jämfört med 90,1 miljoner kronor ett år tidigare.

– Vi har inlett året starkt, med fortsatt tillväxt både av kunder och volym för sparande och utlåning. Vi arbetar aktivt för att nå fler kunder. Vid sidan av bolåneintroduktionen har vi under vintern satt särskilt fokus på att presentera oss som en bank även för skogsägare, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Under kvartalet tillträdde Per Lindblad som ny vd, och lämnar därmed nu sin första kvartalsrapport för banken. Närmast kommer han från SEB där han har varit ansvarig för segmentet Fastigheter.

Tillväxten inom bolånen fortsätter, där marknaden präglas av att allt fler aktörer utmanar. Under det första kvartalet passerade banken en miljard kronor i utlåning till hus.

– Vår satsning är långsiktig och vi vill bygga långsiktiga relationer med våra nya kunder. Vi har en erfarenhet av att finansiera boende och verksamheter på gårdar sedan snart två sekel tillbaka. När vi har gett oss in på bolånemarknaden har vi därför gjort det med nya lösningar, men där vår långa erfarenhet ger både oss och kunderna trygghet. Vi tror på en helhet med ny teknik, samlad kunskap och trygghet, säger Per Lindblad.

Både utlåning och inlåning fortsätter att öka. Banken har 69,6 (66,6) miljarder kronor i utlåning och 13,0 (12,0) miljarder kronor i inlåning.

I Landshypotek Bank AB uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 30,5 procent vid utgången av det första kvartalet, vilket kan jämföras med 31,0 procent vid årsskiftet.

Under kvartalet har det arrangerats regionmöten för medlemmarna i den ekonomiska föreningen runt om i landet där det var rekordbesök på flera platser. Föreningen har beslutat om 153 miljoner kronor i utdelning till medlemmarna baserat på 2017 års resultat. Banken medverkar också i en riksomfattande turné, Lokalsamtal, där frågor för hela landet lyfts.

Platsannonser