Finans

Tillfälliga bestämmelser för bolagstämmor kan förlängas 2021 ut

Med anledning av det fortsatt osäkra läget på grund av pandemin föreslår regeringen en förlängning av de tillfälliga åtgärderna för bolags- och föreningsstämmor somträdde i kraft i april.

Publicerad 2020-10-22

Den 15 april 2020 trädde lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i kraft med syfte att att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att man minimerar spridningen av covid-19. Lagen, som skulle gälla till utgången av 2020, föreslås nu att fortsätta gälla till utgången av 2021. Det framgår av en proposition från regeringen

– Vi kan se att många företag och föreningar har använt sig av möjligheterna att begränsa det fysiska deltagandet i stämmor. När lagen nu förlängs kan bolag och föreningar under ytterligare ett år genomföra sina stämmor utan risk för smittspridning, kommenterar justitieminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Platsannonser