Juridik

Tillfälliga bestämmelser för bolagstämmor

Efter ett initiativ från Svenskt Näringsliv införs tillfälliga regler för bolagsstämmor. Det ökar möjligheterna för att kunna anordna stämmor utan fysisk närvaro.

Uppdaterad 2020-03-31
Publicerad 2020-03-31

Regeringen har nyligen lagt fram lagrådsremissen ”Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor”.

Den nya lagen med tillfälliga åtgärder för att stämmer ska kunna hållas på nya sätt föreslås träda i kraft den 15 april 2020. Enligt förslaget ska lagen upphöra gälla vid utgången 2020.

– Regeringsförslaget som kom på initiativ av Svenskt Näringsliv i en skrivelse som gavs in till justitiedepartementet 18 mars, gör det möjligt att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägare och medlemmar får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna, säger advokat och adj. professor Carl Svernlöv, Uppsala universitet vid Baker McKenzie i en intervju i tidningen Balans.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in