IT

Tieto utvecklar självkörande båtar

IT-bolaget samverkar med aktörer inom sjöfart och IT för att ta fram självstyrande fartyg i Östersjön.

Uppdaterad 2017-05-22
Publicerad 2017-05-22

Den gemensamma visionen för ekosystemets olika partner är att möjliggöra helt fjärrstyrda farkoster på Östersjön inom tre år och uppnå självstyrande kommersiell sjöfart år 2025.

"Syftet är att minimera olyckor, minska miljöpåverkan från sjöfarten och öka möjligheterna till effektivitetsförbättringar och nya kommersiella initiativ. Planerna har utformats av representanter från de företag som ingår i ekosystemet och verifierats av såväl en nationell rådgivande kommitté som en internationell rådgivande kommitté", framgår det av pressmeddelandet. 

Platsannonser