FinansNyhet

Tieto går samman med Evry

Publicerad

Tieto går samman med Evry, Swedbank sparkar toppchefer i Estland efter utredning och stora europeiska riskkapitalbolag planerar stora fonder. Det är några av rubrikerna i tisdagens nyhetssvep. 

olof swahnberg

Swedbank sparkar toppchefer i Estland efter utredning
Både vd och finanschef för Swedbank i Estland får lämna sina poster. Banken utser Olavi Lepp, nuvarande Chief Risk Officer, till vd för Swedbanks verksamhet i Estland och Anna Kõuts, nuvarande chef för Treasury, till tillförordnad finanschef.
Robert Kitt, som tidigare varit vd för den estniska verksamheten och dess finanschef Vaiko Tammeväli, kommer båda att lämna sina uppdrag i banken och är avstängda tills vidare.
Dessutom har Priit Perens, medlem i styrelsen i Swedbank Estland lämnat sin anställning i banken och därmed också lämnat styrelsen.
– Dagens beslut är en konsekvens av pågående interna undersökningar. Swedbanks engagemang i den estniska marknaden är oförändrat. Vi har fullt fokus på våra anställda, kunder och andra intressenter. Estland är en av Swedbanks fyra hemmamarknader, och vi kommer att fortsätta utveckla vår ledande estniska verksamhet med samhället och kunderna i centrum, säger Charlotte Elsnitz, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet och styrelseordförande för bankens estländska verksamhet.
– Som tidigare kommunicerat, har Swedbank initierat en fördjupad intern undersökning med hjälp av externa resurser för att undersöka historiska händelser kopplat till vår regelverksefterlevnad gällande penningtvätt. Swedbank kommer kontinuerligt att agera på undersökningarnas resultat. Swedbank samarbetar också fullt ut med myndigheter i Sverige, USA och Baltikum i deras respektive undersökningar, fortsätter Charlotte Elsnitz.

Tieto går samman med Evry
Finsk-svenska IT-konsulten Tieto går ihop med norska Evry. Totalt får Evrys befintliga aktieägare 0,12 nya aktier i Tieto och 5,28 norska kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.
Enligt ägardatatjänsten Holdings är aktivistfonden Cevian Capital Tietos största aktieägare med 14,9 procent av kapitalet och rösterna, skriver Dagens Industri. Näst störst är finska staten med 10 procent.
Budet motsvarar 35,48 norska kronor per Evry-aktie vilket innebär en premie på 15,4 procent jämfört med måndagens stängningskurs på 30,75 norska kronor. Enligt pressmeddelandet har årliga kostnadssynergier på 75 miljoner euro identifierats.
”Tillsammans har vi möjlighet att accelerera innovations. och förändringstakten i branschen och förmedla fördelarna med den digitala världen till våra kunder snabbare och effektivare”, säger Kimmo Alkio, vd för Tieto, i ett pressmeddelande.
Det sammanslagna bolaget föreslås få namnet Tietoevry och Tietos vd Kimmo Alkio föreslås som vd. Thomas Franzén kommer vid en bolagsstämma föreslås som styrelseordförande.
Det sammanslagna företaget kommer att ha årliga intäkter på närmare 3 miljarder euro och 24.000 anställda. De två företagen anser sig komplettera varandra väl ut ett geografiskt perspektiv, ett erbjudandeperspektiv och ett kundperspektiv. Bolagen har framförallt verksamhet i Norge, Finland och Sverige.
Företagen uppger sig ha fått stöd från de största aktieägarna i Tieto och Evry. Affären kräver sedvanliga godkännanden av myndigheter och aktieägare.

Länsförsäkringar sänker listräntorna på bolån
Länsförsäkringar sänker listräntorna på bolån med mellan fyra och tio års bindningstid med mellan 20 och 30 punkter, enligt ett pressmeddelande.
För lån med fyra respektive fem års bindningstid är räntesatserna 2,03 respektive 2,10 procent efter 20 punkters sänkning. Sju- respektive tioårsräntan sänks båda med 30 punkter till 2,68 samt 3,10 procent.
Listräntesatserna på lån med bindningstid på mellan tre månader och tre år hålls oförändrade på mellan 2,23 (tre månader) till 1,95 procent (tre år).

Annons

Utländska aktörers innehav av amerikanska statspapper minskade i april
Kina minskade sina innehav med 7,5 miljarder dollar till 1.113 miljarder dollar, den lägsta nivån på nästan två år. Det visar statistik från USA:s finansdepartement, skriver Nyhetsbyrån Direkt som hänvisar till Bloomberg News.
Japan minskade sina innehav med 14,1 miljarder dollar till 1.064 miljarder dollar.
Det totala utländska innehavet minskade med 40,1 miljarder dollar till 6.433 miljarder dollar.
Värdet på utländska investerares och regeringars nettoköp av amerikanska tillgångar uppgick till 46,9 miljarder dollar i april, att jämföra med -25,9 miljarder dollar månaden före.
Det totala flödet, inklusive korta tillgångar, visade ett utflöde på 7,5 miljarder dollar, att jämföra med ett utflöde på 5,6 månaden före.

Henrik Melder rekryteras som ansvarig för Hemfosas norska verksamhet
Henrik Melder har rekryterats som ansvarig för Hemfosas verksamhet i Norge. Han har erfarenhet från ledande positioner inom fastighetssektorn och kommer närmast från rollen som uthyrningschef för Entra ASA. Henrik Melder tillträder efter sommaren.
Hemfosa meddelar också förvärv av tre centralt belägna skol- och kontorsfastigheter i Eskilstuna till ett värde om drygt 650 mkr där kommunen är största hyresgäst. Hemfosa äger sedan tidigare två fastigheter i Eskilstuna och stärker genom förvärvet sin närvaro i den expansiva Mälardalsregionen. Förvärvet innebär även möjlighet till framtida projektutveckling.

Stora europeiska riskkapitalbolag planerar stora fonder
De största europeiska riskkapitalbolagen har bråttom att sätta upp nya mega-fonder och försöker få in rekordbelopp från inveserare innan marknaderna blir tuffare, enligt Financial Times.
En av dessa är Luxemburg-baserade CVC Capital Parters som försöker att få in vad som skulle bli Europas största fond någonsin, potentiellt över 18 miljarder euro.

Annons
Annons